Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII235/2008 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania mających na celu restrukturyzację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.


Uchwała Nr XXVII/235/2008

Rady Miejskiej w Wolinie

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie ustalenia kierunków działania mających na celu restrukturyzację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 2 i pkt 9 lit. „f” i „h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (teksy jednolity Dz. U. Z 2001r., nr 142, poz 1591 z póżn. zm.), art. 6 i art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. Nr 9 poz 43 z 1997 roku ze zm.) w związku z art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2014 ze zm.) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje.

§ 1. Postanawia się przystąpić do prac przygotowawczych mających na celu restrukturyzację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. Przewiduje się dwa kierunki restrukturyzacji:

  1. wydzielenie i przekazanie niezbędnego majątku w celu przystąpienia do Międzygminnej Spółki wodno-kanalizacyjnej;

  2. przekształcenie Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z wyłączonym udziałem gminy Wolin.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Wolina do podjęcia niezbędnych czynności zmierzających do wykonania uchwały, w szczególności do przygotowania projektów uchwały Rady Miejskiej niezbędnych dla dokonania restrukturyzacji.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Wolina do przedkładania okresowych informacji z realizacji uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie;

1. Realizacja zadań własnych gminy związanych z modernizacją i rozbudową infrastruktury wodno ściekowej, realizowana jest przez Związek Gmin Wyspy Wolin, którego członkiem jest gmina Wolin. Eksploatacją urządzeń z zakresu gospodarki wodno ściekowej na obszarze gminy Wolin zajmuje się między innymi zakład budżetowy jakim jest Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Wolinie. Ograniczony stan finansów państwa, przekładający się na budżet Gminy zmusza do korzystania z programów pomocowych szczególnie w sferze infrastruktury. W związku z tym w 2007 roku podjęliśmy starania o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności, którego głównym zadaniem jest pomoc gminom w zakresie uporządkowania i rozwoju gospodarki wodno ściekowej.

Dofinansowanie z Funduszu Spójności niesie wymierne korzyści w postaci dotacji ale nakłada także i obowiązki, których spełnienie jest obligatoryjne. Dotychczasowa struktura Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie w ramach której wykonywane są wszystkie zadania z zakresu gospodarki komunalnej nie odpowiada docelowemu modelowi zarządzania gospodarką wodno ściekową, która wyklucza możliwość prowadzenia innej działalności nie związanej z gospodarką wodno ściekową.

Warunkiem nieodzownym wynikającym w regulacji prawnych dla ubiegających się o dotacje z Funduszu Spójności, jest wydzielenie z dotychczasowych zakładów budżetowych majątku, zadań, obsługi i obszaru działania związanych z gospodarką wodno ściekową. Niniejsza uchwała jest krokiem w tę stronę umożliwiającym wypełnienie zapisów wynikających z zasad Funduszu Spójności oraz uporządkowanie działalności w sferze gospodarki wodno ściekowej gminy. Podjęcie jej stworzy podstawę prawną do zabezpieczenia środków finansowych na wykonanie koniecznych analiz, ekspertyz, wycen majątku, które pomogą dokonać wyboru właściwego kierunku.

2. Do wyłącznej właściwości Rady Miejskiej należy określenie kierunków restrukturyzacji przedsiębiorstw, zakładów i innych jednostek organizacyjnych, co jest ( zgodne) wynika z § 18 ust.2 pkt. h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

3. Biorąc pod uwagę powyższe uzasadnienie formalne i materialne Rada Miejska w Wolinie postanowiła ustalić kierunki działania mające na celu restrukturyzację Z.G.K. i M. w Wolinie.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 14:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 14:01