Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/234/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.


UCHWAŁA Nr XXVII/234/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

Na podstawie przepisów z art. 9, ust 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717; zm. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880), Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się dokonać zmiany Uchwały Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, polegającej na wprowadzeniu nowych terenów objętych zmianą Studium.

§ 2.1. Dodatkowe obszary objęte zmianą Studium przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Rada Miejska w Wolinie dnia 31 maja 2007r. podjęła uchwałę Nr XIII/67/07 o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w obrębie geodezyjnym Strzegowo i Ostromice, gm. Wolin, z przeznaczeniem pod budowę farm wiatrowych. Z uwagi na planowane rozszerzenie przedmiotowych terenów pod wskazaną funkcję oraz wprowadzenia strefy oddziaływania, Rada Miejska postanowiła podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 13:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 13:59