Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/231/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 25 położonego w Kodrąbku wraz z działką nr 139/1 powierzchni 1000 m2.


UCHWAŁA NR XXVII/231/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 25 położonego w Kodrąbku wraz z działką nr 139/1 o powierzchni 1000 m2.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 25 położonego w Kodrąbku, stanowiącego własność Gminy Wolin. Wraz z budynkiem sprzedana zostanie działka nr 139/1 o powierzchni 1000 m2.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 1 oraz art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego, z którym najem został nawiązany na czas nieoznaczony.

Najemca budynku mieszkalnego nr 25 położonego w Kodrąbku złożył prośbę o sprzedaż najmowanego lokalu. W budynku znajduje się tylko jeden lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 41,60 m2, zatem sprzedana zostanie cała nieruchomość zabudowana. Nieruchomość stanowi działka nr 139/1 o powierzchni 1000 m2 zabudowana budynkiem mieszkalnym.

Budynek nr 25 w Kodrąbku jest w złym stanie technicznym i wymaga gruntownego remontu, co wiąże się ze znacznymi kosztami obciążającymi właściciela nieruchomości. Po sprzedaży budynku obowiązki te przejmie nabywca nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne wyrazić zgodę na zbycie na rzecz najemcy nieruchomości zabudowanej domem mieszkalnym o numerze porządkowym 25 położonej w Kodrąbku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 13:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 13:54