Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/229/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 21 i 58, położone w Gogolicach.


UCHWAŁA NR XXVII/229/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 21 i 58, położone w Gogolicach.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457. z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218) w związku z art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. Uznaje się potrzebę przejęcia gruntów obejmujących działkę nr 21 o pow. 0,2204 ha i działkę nr 58 o pow. 0,04 ha, położonych w obrębie geodezyjnym Gogolice, niezbędnych do realizacji zadań Gminy Wolin w trybie art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych i wyraża się zgodę na nabycie na własność gminy od Skarbu Państwa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z przepisami art.5 ust.4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych gminie na jej wniosek może być przekazane mienie ogólnonarodowe (państwowe) niezbędne do realizacji zadań własnych.

Działki będące przedmiotem uchwały sklasyfikowane są jako drogi, nie mniej jednak są niezbędne do realizacji zadań wynikających z przepisów art. 7 ust.1 pkt 10 ustawy o samorządzie gminnym, a mianowicie celów rekreacyjno-wypoczynkowych.

Wniosek Gminy Wolin wynika z potrzeby urządzenia we wsi Gogolice plaży ogólnodostępnej na prośbę mieszkańców, co wiązać się będzie z zajęciem części dz. nr 21. Z propozycją wykonania plaży a także wydzielenia ze swojej działki dojścia do plaży wystąpiła właścicielka działki nr 24 w Gogolicach. W zamian za udostępnienie swojego gruntu chciałaby nabyć część działki nr 21 przylegającej do jej nieruchomości nr 24. Natomiast działka nr 58 niezbędna jest w celu realizacji programu pn. „Budowa Infrastruktury i Wspólnej Marki Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego” realizowanego m.in. z udziałem Gminy Wolin. Działka ta stanowić będzie dojście do projektowanego pomostu oraz małej przystani.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska uznaje za celowe i zasadne przejęcie przedmiotowych działek do zasobów komunalnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 13:51
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 13:51