Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej składającej się z działek Nr 70/2, 70/4, 71/2 położonych w obrębie 5 Wolin.


UCHWAŁA NR XXVII/228/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej składającej się z działek Nr 70/2, 70/4, 71/2 położonych w obrębie 5 Wolin.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i Nr 214 poz. 1806, z 2003 roku Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w obrębie 5 Wolin składającej się z działki Nr 71/2 o pow. 0,3530 ha, działki Nr 70/2 o pow. 1,2654 ha oraz działki Nr 70/4 o pow. 0,0877 ha.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku nieruchomości stanowiące własność Gminy sprzedawane są w drodze przetargu. Nieruchomość składająca się z działek Nr 70/2, Nr 70/4 i Nr 71/2 położona jest w obrębie 5 Wolin. Jest to teren byłej ciepłowni, położony na zapleczu ulicy Mickiewicza, w pobliżu dworca kolejowego i zjazdu z obwodnicy Wolina. Nieruchomość jest zabudowana. Zabudowania znajdują się na działce Nr 70/2 i są to: budynek byłej kotłowni, budynek usługowy z łącznikiem, budynek portierni, wiata rowerowo-motocyklowa, komin. Dojazd do nieruchomości odbywa się drogą utwardzoną płytami betonowymi i częściowo drogą żużlową. Do Urzędu wpłynęły oferty na nabycie przedmiotowej nieruchomości. Nieruchomość nie posiada obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego leży w strefie produkcyjno - usługowej.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadne wyrazić zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 13:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 13:32