Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/48 o powierzchni 261 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 42/41 przy ulicy Ogrodowej 3 w Wolinie.


UCHWAŁA NR XXVII/226/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 30 kwietnia 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/48 o powierzchni 261 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 42/41 przy ulicy Ogrodowej 3 w Wolinie.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie działki nr 42/48 o powierzchni 261 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, stanowiącej własność Gminy Wolin, w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 42/41 przy ulicy Ogrodowej 3 w Wolinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, jeśli mogą poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Właściciel nieruchomości przy ulicy Ogrodowej 3 w Wolinie, oznaczonej jako działka nr 42/41 o powierzchni 938 m2, zwrócili się do Urzędu Miasta w Wolinie z prośbą o wydzielenie i sprzedaż części działki gminnej nr 42/4 w celu powiększenia posiadanej przez nich nieruchomości.

Podział działki nr 42/4 w obrębie 4 Wolina, wydzielający m.in. teren przeznaczony na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 42/41 zabudowanej budynkiem mieszkalno-usługowym, został pozytywnie zaopiniowany przez arch. Andrzeja Bargieła.

Zgodnie z decyzją Burmistrza Wolina Nr RG.JO.7430-6/2008 z dnia 19.02.2008 r., nowopowstała działka nr 42/48 o powierzchni 261 m2, położona w obrębie 4 Wolina, jest działką niezabudowaną przeznaczoną na powiększenie sąsiedniej działki nr 42/41.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne wyrazić zgodę na zbycie działki nr 42/48 o powierzchni 261 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości oznaczonej geodezyjnie numerem 42/41.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 12-05-2008 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 12-05-2008
Ostatnia aktualizacja: - 12-05-2008 13:29