Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Protokół nr XXVI/08 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie, która odbyła się w dniu 20 marca 2008 r.


Protokół nr XXVI/08

nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie,

która odbyła się w dniu 20 marca 2008 r.

 1. OBECNOŚĆ:

W dwudziestej szóstej nadzwyczajnej sesji V kadencji Rady Miejskiej w Wolinie uczestniczyło 13 radnych. Listy obecności są załącznikiem nr 1 do protokołu.

 1. PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

 2. Przyjęcie porządku obrad.

 3. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do projektu pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w miejscowości Kołczewo”;

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wolin na 2008r. (dot. kwoty 96.130,00 zł)

  1. dyskusja,

  2. podjęcie uchwały.

 5. Wolne wnioski, zapytania i interpelacje radnych.

 6. Zamknięcie obrad.

 1. PRZEBIEG OBRAD

Ad. 1 i 2.

O godz. 1740 Przewodnicząca Rady Miejskiej w Wolinie - radna Ewa Halicka - otworzyła obrady XXVI nadzwyczajnej sesji. Na podstawie listy obecności stwierdziła, że w sesji bierze udział ponad 50% radnych. Rada Miejska może obradować i podejmować uchwały.

Przystępując do ustalenia porządku obrad Przewodnicząca zwróciła się do Burmistrza, jako wnioskodawcy zwołania sesji nadzwyczajnej, czy wyrazi zgodę na wprowadzenie uchwały, która była podjęta 4 marca i musi mieć zmieniony zapis ostatniego paragrafu.

Burmistrz wyraził zgodę.

Za wprowadzeniem nowego punktu 6 o treści: „Podjęcie uchwały w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygo-towywane w nich posiłki oraz przyjęciem porządku obrad głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Pozostałe punkty porządku przyjmują odpowiednio nową kolejność.

Ad. 3.

Zastępca Burmistrza pan Ryszard Mróz omówił projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do projektu pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Wychowania Przedszkolnego w miejscowości Kołczewo”. Wyjaśnił, że kiedy tylko uzyskują informację aplikowania dodatkowych środków czy grantów starają się przystąpić do takich projektów. W tym przypadku gmina ma zabezpieczyć pomieszczenia, w których będą odbywały się zajęcia dla dzieci. Przez pierwszy rok działalność przedszkola będzie finansował Wojewódzki Urząd Pracy.

Radny Mieczysław Rybakowski zapytał, czy do tak wielu funduszy unijnych przystę-pujemy, że należy zatrudniać nowych pracowników i jak przedstawia się sprawa projektów placów zabaw.

Pan Ryszard Mróz odpowiedział, że jest bardzo dużo do przygotowania dokumentacji infrastrukturalnych związanych ze Związkiem Gmin Wyspy Wolin. Chcąc przygotować inne projekty potrzebny jest pracownik, który będzie pilotował projekt od początku do końca. Jeśli chodzi o place zabaw, to projekty złożone są w Urzędzie Marszałkowskim i czekają na odpowiedź.

Na pytanie radnego Leszka Kopańskiego odnośnie nowego pracownika zajmującego się funduszami unijnymi odpowiedzi udzielił Zastępca Burmistrza.

Radny Jan Frankowski powiedział, że rozmawiał z Dyrektorem PSP w Kołczewie, który jest bardzo zainteresowany tym programem.

Radny Zbigniew Hanasz zapytał czy wszystkie dzieci będą mogły korzystać z tego przedszkola. Uważał, że dzieci z terenu również by mogły, ponieważ jest u nas sieć dowozów.

Radny Jan Frankowski dodał, że zbliża się wyż demograficzny i przedszkola się zapełniają.

Projekt uchwały w powyższej sprawie poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu.

Uchwała Nr XXVI/222/08 stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 4.

Przewodnicząca Rady Miejskiej przedstawiła projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Wolin na 2008r. (dot. kwoty 96.130,00 zł). Wyjaśniła, że chodzi o wykonanie 3 zadań, które chcą zrealizować z rezerwy Ministra Edukacji i PEFRONU. Zadania dotyczą między innymi wymiany okien w PSP w Kołczewie, remontu posadzki w Gimnazjum w Wolinie i dachu w PSP w Dargobądzu. Można uzyskać również dofinansowanie do zakupu autobusu dla osób niepełnosprawnych.

Powyższy projekt poddano pod głosowanie. Za jej podjęciem głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVI/223/08 stanowi załącznik nr 3 do protokołu.

Ad. 5.

Projekt uchwały w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przed-szkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki poddano pod głosowanie.

Za podjęciem powyższej uchwały głosowało 13 radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymało się od głosu. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Uchwała Nr XXVI/224/08 stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.

Ad. 6.(5).

W wolnych wnioskach radny Konrad Janson zapytał czy zabezpieczono środki własne na place zabaw.

Zastępca Burmistrza pan Ryszard Mróz powiedział, że wniosek jest przyjęty i czeka się na realizację.

Przewodnicząca Rady Miejskiej wnioskowała o przygotowanie raz w miesiącu informacji, które działki będą przeznaczone do sprzedaży.

Sołtys Laski pan Franciszek Jamrożak poinformował o nowo powstałym Stowarzyszeniu Sołtysów naszej gminy i złożył wszystkim życzenia świąteczne.

Ad. 7.(6).

Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Halicka życzyła wszystkim Wesołych Świąt i o godz. 1815 zamknęła posiedzenie XXVI nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Wolinie.

PRZEWODNICZĄCA RADY

Ewa Halicka

Protokołowała

Bogusława Szmigiel

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 25-04-2008 13:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 25-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 25-04-2008 13:20