Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXVII/241/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Wolin do projektu pod nazwą: „Przez wiedzę do gwiazd – zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych i mających trudności w nauce ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Wolin.” 2008-05-12 14:13
dokument Uchwała Nr XXVII/240/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Wolin. 2008-05-12 14:11
dokument Uchwała Nr XXVII/239/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie nadania Statutu Bibliotece Publicznej Gminy Wolin. 2008-05-12 14:10
dokument Uchwała Nr XXVII/238/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie zmian granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Radę Miejską w Wolinie. 2008-05-12 14:09
dokument Uchwała Nr XXVII/237/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniosku o wydanie zezwolenia na działanie wielkopowierzchniowego obiektu handlowego. 2008-06-10 08:45
dokument Uchwała Nr XXVII/236/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę produkowaną i podawaną przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie na terenie m. Ostromice gm. Wolin. 2008-05-12 14:03
dokument Uchwała Nr XXVII235/2008 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie ustalenia kierunków działania mających na celu restrukturyzację Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie. 2008-05-12 14:01
dokument Uchwała Nr XXVII/234/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w przedmiocie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin. 2008-05-12 13:59
dokument Uchwała Nr XXVII/233/ 08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla lokalizacji gazociągu wysokiego ciśnienia. 2008-05-12 14:24
dokument Uchwała Nr XXVII/232/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na 10 lat działki nr 115/2 w obrębie 4 Wolina, oddanej w trwały zarząd. 2008-05-12 13:55
dokument Uchwała Nr XXVII/231/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 25 położonego w Kodrąbku wraz z działką nr 139/1 powierzchni 1000 m2. 2008-05-12 13:54
dokument Uchwała Nr XXVII/230/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 10 położonego w Domysłowie wraz z zabudową gospodarczą oraz działką nr 120/1 o powierzchni 1815 m2. 2008-05-12 13:53
dokument Uchwała Nr XXVII/229/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie przejęcia mienia Skarbu Państwa do zasobów mienia komunalnego, obejmującego działki nr 21 i 58, położone w Gogolicach. 2008-05-12 13:51
dokument Uchwała Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej składającej się z działek Nr 70/2, 70/4, 71/2 położonych w obrębie 5 Wolin. 2008-05-12 13:32
dokument Uchwała Nr XXVII/227/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej składającej się z działek Nr 73/5 i 69/8 położonych w obrębie 5 Wolin. 2008-05-12 13:31
dokument Uchwała Nr XXVII/226/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 42/48 o powierzchni 261 m2, położonej w obrębie 4 Wolina, w celu poprawienia warunków zagospodarowania działki nr 42/41 przy ulicy Ogrodowej 3 w Wolinie. 2008-05-12 13:29
dokument Uchwała Nr XXVII/225/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2007. 2008-05-12 13:27
dokument Porządek obrad sesji nr XXVII 2008-04-22 07:51
dokument Ogłoszenie o sesji nr XXVII 2008-04-22 07:50