Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza II nieograniczony przetarg ustny, na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości - Obręb Ładzin


O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Wolina

ogłasza II nieograniczony przetarg ustny,

na sprzedaż nie zabudowanych niżej wymienionych nieruchomości

Obręb Ładzin

1. działka Nr 512/4 pow. 1006 m2 wraz z udziałem do 1/6 w działce Nr 512/7 o pow. 1219 m2 stanowiącej drogę cena wywoławcza 31.580,- zł KW założona zostanie przy umowie notarialnej

2. działka Nr 512/5 pow. 1291 m2 wraz z udziałem do 1/6 w działce Nr 512/7 o pow. 1219 m2 stanowiącej drogę cena wywoławcza 37.782,- zł KW założona zostanie przy umowie notarialnej

3. działka Nr 512/8 pow. 1483 m2 wraz z udziałem do 1/6 w działce Nr 512/7 o pow. 1219 m2 stanowiącej drogę cena wywoławcza 44.607,- zł KW założona zostanie przy umowie notarialnej

4. działka Nr 512/9 pow. 1375 m2 wraz z udziałem do 1/6 w działce Nr 512/7 o pow. 1219 m2 stanowiącej drogę cena wywoławcza 39.975,- zł KW założona zostanie przy umowie notarialnej

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Rozwoju Przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Dla przedmiotowych działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy:

Dla działki Nr 512/4 - decyzja Nr 76/2007 z dnia 22 lipca 2007 roku

Dla działki Nr 512/5 - decyzja Nr 75/2007 z dnia 22 lipca 2007 roku

Dla działki Nr 512/8 - decyzja Nr 78/2007 z dnia 22 lipca 2007 roku

Dla działki Nr 512/9 - decyzja Nr 77/2007 z dnia 22 lipca 2007 roku

określające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Obręb Ładzin

5. działka Nr 514/5 pow. 1160 m2 cena wywoławcza 29.142,- zł KW 25523

6. działka Nr 514/12 pow. 1107 m2 cena wywoławcza 27.851,- zł KW 25523

7. działka Nr 514/13 pow. 1133 m2 cena wywoławcza 29.735,- zł KW 25523

Nieruchomości nie posiadają aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych - budownictwo mieszkaniowe.

Dla przedmiotowych działek wydane zostały decyzje o warunkach zabudowy:

Dla działki Nr 514/5 - decyzja Nr 85/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku

Dla działki Nr 514/13- decyzja Nr 87/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku

Dla działki Nr 514/12- decyzja Nr 88/2007 z dnia 13 sierpnia 2007 roku

określające warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Na ujęte w ogłoszeniu działki przeprowadzono I przetarg w dniu 7 marca 2008 roku.

Do ceny sprzedaży wszystkich działek doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22% .

Wszystkie nieruchomości ujęte w ogłoszeniu nie posiadają uzbrojenia tzn. bezpośrednio doprowadzonych do działek mediów: wody, energii, kanalizacji. Istnieje możliwość uzbrojenia - media w sąsiedztwie.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej. Wadium można wpłacić gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem na konto Urzędu Miasta Nr: 80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010 w Banku Spółdzielczym w Wolinie.

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w dniu 9 maja 2008 roku.

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może

wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 maja 2008r. w sali Nr 115 Urzędu Miasta Wolin o godzinie 10oo.

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność. Koszty umowy ponosi nabywca.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela Referat Gospodarki Gruntami,

pokój Nr 8, tel. 091 32 20 803 Wolin.

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej gminy www.wolin.pl

Wolin, dnia 2008-04-11

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 21-04-2008 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 21-04-2008
Ostatnia aktualizacja: - 21-04-2008 11:29