Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz wolina ogłasza III nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nie zabudowanych nieruchomości - Wolin obręb 4, Wolin obręb 3, Zastań,

Burmistrz  Wolina

ogłasza III  nieograniczony  przetarg  ustny,

                                  na sprzedaż   niżej wymienionych  nie zabudowanych   nieruchomości

 

Obręb  4  Wolin    -  przy ulicy  Słowackiego 

 

1.  działka     Nr   251/6      pow.    26 m2        cena wywoławcza    3.692,-        KW  9305

 

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W Studium Uwarunkowań i Kierunków Rozwoju Przestrzennego Gminy teren leży w strefie rozwoju funkcji osadniczych  -  budownictwo mieszkaniowe

Działka leży w kompleksie działek wydzielonych pod budowę garaży na które wydana została decyzja o warunkach zabudowy Nr  72/2007 z dnia 19 lipca 2007 roku ustalająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie kompleksu garaży na samochody osobowe.

 

Obręb   Zastań

 

2.  działka          90/1       pow. 0,1465 ha    cena wywoławcza  48.251,-         KW   założona zostanie  przy umowie notarialnej kupna sprzedaży

Nieruchomość nie posiada aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

W studium uwarunkowań i rozwoju przestrzennego  Gminy  działka    leży na terenie  przeznaczonym pod zabudowę mieszkaniową

Działka  położona jest w centrum wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Przez teren działki ukosem przebiega  przyłącze wody  Ø 40.  Nieruchomość nie uzbrojona, z możliwością uzbrojenia – media w sąsiedztwie Odległość do morza i miejscowości  Międzywodzie około 3 km

 

Obręb  3   Wolin

 

3.  działka  Nr    24/21         pow.  630 m2       cena wywoławcza    33.438,- zł           KW 10949

4.  działka  Nr    24/23         pow.  741 m2       cena wywoławcza    43.270,- zł           KW 10949

 

Działki położone między ulicami Ciasną, Słowiańską i Małą, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i handlowej. Teren działek nieuzbrojony z możliwym dostępem do uzbrojenia.

Przez działkę 24/21  przebiega kanalizacja deszczowa.  Nabywca nieruchomości  będzie zobowiązany udostępnić teren do konserwacji kanalizacji.

Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Wolin zatwierdzonego uchwałą Nr XII/121/2003 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 września 2003 roku wyżej wymienione działki przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną

 

Do cen uzyskanych w przetargu na wykazane w ogłoszeniu nieruchomości  doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

Na nieruchomości ujęte w ogłoszeniu  przeprowadzono:

I przetarg w dniu 14 grudnia 2007 roku

II przetarg w dniu 7 marca 2008 roku

 

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest przedłożenie dowodu wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej .Wadium można wpłacić  gotówką w kasie Urzędu, bądź przelewem   na konto Urzędu Miasta  Nr:  80 9393 0000 0000 -0156-2000 0010    w  Banku   Spółdzielczym w Wolinie.     

 

Wpłaty wadium należy dokonać tak aby środki pieniężne znalazły się na rachunku bankowym bądź w Kasie Urzędu najpóźniej w  dniu 9 maja 2008 roku.

 

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Przetarg   odbędzie   się   w   dniu 16 maja 2008r. w  sali  Nr 115  Urzędu  Miasta  Wolin  o  godzinie   10oo.

 

Wadium ulega przepadkowi, jeżeli osoba, która przetarg wygra, uchyli się od zawarcia umowy notarialnej.

Osiągnięta w wyniku przetargu cena nieruchomości  podlega zapłacie  nie później niż do dnia  zawarcia  umowy  przenoszącej  własność.

Burmistrz  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu.

Koszty umowy notarialnej  ponosi nabywca.

Szczegółowych informacji na temat przetargu udziela   Referat  Gospodarki   Gruntami,

pokój Nr 8,  tel.  091 32 20 803                    

 

Ogłoszenie znajduje się również na stronie internetowej gminy  www.wolin.pl

 

 

Wolin, dnia 2008-04-11

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 21-04-2008 11:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Krzysztof Konieczny 21-04-2008
Ostatnia aktualizacja: Krzysztof Konieczny 21-04-2008 11:14