Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała nr XXIV/220/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 10 marca 2008r. w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Wolin do Polskiego Projektu 400 Miast


UCHWAŁA Nr XXIV/220/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 10 marca 2008r.

w sprawie przystąpienia Miasta i Gminy Wolin do Polskiego Projektu 400 Miast

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2004r. Nr 210, poz. 2135) oraz

art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Miasto i Gmina Wolin przystępuje do programu pod nazwą „Polski Projekt 400 Miast”, który realizowany jest w zakresie redukcji ryzyka zawałów serca i udarów mózgu wśród mieszkańców małych miast i wsi w Polsce.

§ 2. Na koordynatora programu powołuje się Ewę Halicką, która będzie upoważniona do występowania w imieniu władz samorządowych do kontaktów z realizatorami projektu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

EWA HALICKA

2.

Uzasadnienie:

1. Program Polski Projekt 400 Miast (PP400M) jest jednym z największych programów profilaktyki chorób sercowo-naczyniowych w Europie. Program dotyczy zdrowia Polaków i jest realizowany w ramach Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD 2006-2008.

2. Polski Projekt 400 Miast jest adresowany do mieszkańców małych miast i wsi. Celem badań realizowanych w projekcie jest wczesne wykrywanie nadciśnienia tętniczego, zaburzeń lipidowych, cukrzycy i innych czynników wystąpienia zawału serca i udaru mózgu.

3. Wszystkie działania, w których uczestniczyć będą mieszkańcy gminy są całkowicie bezpłatne, a całość kosztów pokrywana jest ze środków Ministerstwa Zdrowia. Personel medyczny bezpośrednio zaangażowany w realizację projektu otrzyma wynagrodzenie według stawek określonych przez Ministerstwo Zdrowia.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 19-03-2008 15:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2008 15:37