Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/ 210/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Kodrąb


UCHWAŁA Nr XXIII/ 210/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008r.

w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Kodrąb

Na podstawie art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zm. Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457; Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218) oraz na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Sołectwa Kodrąb, stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.04.1996r. w sprawie statutu sołectwa: Chynowo, Dargobądz, Darzowice, Dobropole, Domysłów, Jarzębowo, Kodrąb, Kodrąbek, Kołczewo, Koniewo, Korzęcin, Laska, Ładzin, Łuskowo, Mokrzyca Wielka, Mokrzyca Mała, Ostromice, Płocin, Piaski Wielkie, Recław, Rzeczyn, Sierosław, Skoszewo, Troszyn, Unin, Warnowo, Wisełka, Wiejkowo, Zagórze, Zastań Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się przeprowadzenie wyborów Sołtysa w Sołectwie Kodrąb.

§ 2. W przypadku braku obecności 1/5 stałych mieszkańców sołectwa należy odbyć wybory w drugim terminie z półgodzinnym opóźnieniem bez zastosowania wymaganej frekwencji.

§ 3. Zobowiązuje się Burmistrza Wolina do ustalenia daty, godziny, miejsca zebrania, proponowanego porządku obrad i osób biorących udział w imieniu Burmistrza Wolina oraz zapewnienia organizacyjnej obsługi zebrania.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY

EWA HALICKA

2.

Uzasadnienie:

  1. Organizację i zakres działania jednostki określa odrębnym statutem art. 35 ust. 1 z dnia 8.03.1990r. o samorządzie gminnym.

  1. W świetle statutu sołectwa, stanowiącego załącznik nr 7 do uchwały nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29.04.1996r., wybory zarządza Rada Miejska.

  1. Pani Janina Popowicz - pismem z dnia 4.02.2008r. - złożyła rezygnację z funkcji sołtysa, które stanowi integralną część uzasadnienia swojego stanowiska.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:45