Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/ 208/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej


UCHWAŁA Nr XXIII/ 208/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008r.

w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

Na podstawie art. 7a ust. 3 ustawy z dnia 19 listopada 1999r. - Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178; z 2000r. Nr 86, poz. 958, Nr 114, poz. 1193; z 2001r. Nr 49, poz. 509, Nr 67, poz. 679, Nr 102, poz. 1115, Nr 147, poz. 1643; z 2002r. Nr 1, poz. 2, Nr 115, poz. 995, Nr 130, poz. 1112; z 2003r. Nr 86, poz. 789, Nr 128, poz. 1176; z 2004r. Nr 54, poz. 535, Nr 91, poz. 870, Nr 173, poz. 1808 oraz z 2006r. Nr 144, poz. 1043) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zwolnienia z opłaty stałej od:

1) wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składanego przez:

a) bezrobotnych w rozumieniu przepisów o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu

bezrobociu,

b) absolwentów szkół ponadpodstawowych i wyższych w okresie nie dłuż-

szym niż jeden rok od ukończenia szkoły,

  1. osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodo-

wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  1. wniosku o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składanego

przez przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w rozumieniu ustawy

Prawo działalności gospodarczej, zobowiązanych do zmiany wpisu do ewidencji działalności gospodarczej z powodu administracyjnej zmiany nazwy ulicy lub numeru porządkowego nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w

Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCA RADY

EWA HALICKA

2.

Uzasadnienie:

1. W świetle art. 7a ust. 1 ustawy z dnia 19.11.1999r. - Prawo działalności gospodarczej zgłoszenie o dokonanie wpisu do ewidencji gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu - opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję. Rada gminy może wprowadzić zwolnienia od opłat.

2. Projekt uchwały Rady Miejskiej zawiera zwolnienia od opłaty stałej w wysokości 100 zł od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej składanego przez bezrobotnych, absolwentów szkół, osoby niepełnosprawne. Za wprowadzeniem projektowanego zakresu zwolnień przemawiają następujące przesłanki:

- ze zwolnień mogą skorzystać osoby, które maja najgorszą sytuację materialną,

- umożliwia się zorganizowania własnego, samodzielnego warsztatu pracy,

- osoby bezrobotne, uruchamiając działalność gospodarczą mogą korzystać ze środków po-

mocowych, będących w posiadaniu Powiatowego Urzędu Pracy.

Zwolnienie z opłaty stałej od wniosku o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej składanego przez przedsiębiorców zobowiązanych do zmiany wpisu z powodu administracyjnej zmiany nazwy ulicy lub numeru porządkowego nieruchomości wiąże się przede wszystkim z tym, że konieczność ta zaistniała z urzędu. W związku z tym taka opłatą nie należy obciążać przedsiębiorców.

3. Wprowadzenie zwolnień od opłaty od wniosków o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składanych przez bezrobotnych, absolwentów szkół i osoby niepełnosprawne jest kolejną formą pomocy dla w/w osób.

4. W świetle przeprowadzonej analizy rozmiaru zwolnień z opłaty należy liczyć się z utratą dochodów gminy w niewielkiej wysokości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:44