Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin


UCHWAŁA NR XXIII/205/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin

Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717, z 2004 r. Nr 6 poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz.1087, z 2006r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007r. Nr 127, poz. 880) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin, zwanego dalej „Studium”, uchwalonego Uchwałą Nr XL/418/2006 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 października 2006r.

§ 2. Granicę obszaru objętego zmianą Studium przedstawia załącznik graficzny, stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. W "Studium" należy uwzględnić uwarunkowania zawarte w art. 10 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin uchwalone Uchwałą Nr XL/418/2006 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 października 2006r. uwzględnia tylko część działki nr 238 pod eksploatację kruszywa naturalnego, pozostały teren stanowi obszar terenów rolniczych. Właściciel nieruchomości wystąpił z wnioskiem do Burmistrza Wolina o zmianę Studium i objęcia całej nieruchomości pod eksploatację kruszywa naturalnego.

Wniosek ten został w całości uwzględniony. Zmianę studium należy wykonać zgodnie z art.27 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Rada Miejska w Wolinie postanowiła podjąć uchwałę o przystąpieniu do zmiany Studium dla tego terenu.

- 1 -

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:43