Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/204/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286/18 o powierzchni 168 m2, położonej w obrębie nr 3 Wolina, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działek nr 316 i 317.


UCHWAŁA NR XXIII/204/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286/18 o powierzchni 168 m2, położonej w obrębie nr 3 Wolina, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działek nr 316 i 317.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, zm. w 2002 r. w Dz. U. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 roku Nr 102 poz. 1055 , Nr 116 poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759, z 2005 Nr 172 poz. 1441, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 175 poz. 1457, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża zgodę na sprzedaż działki nr 286/18 o powierzchni 168 m2, położonej w obrębie 3 Wolina, stanowiącej własność Gminy Wolin. Zbycie działki nastąpi na rzecz właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działki nr 316 i 317 przy ulicy Parkowej 1c w Wolinie, z przeznaczeniem na poprawienie warunków zagospodarowania posiadanej przez nich nieruchomości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm.), nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli przedmiotem zbycia jest nieruchomość lub jej części, niezbędne do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, stanowiącej własność lub oddanej w użytkowanie wieczyste osobie, która zamierza tę nieruchomość lub jej część nabyć, jeżeli nie mogą być zagospodarowane jako odrębne nieruchomości.

Według decyzji Burmistrza Wolina nr:RG.JO.7430-35/2007 z dnia 12.09.2007 r. zatwierdzającej podział działki nr 286/12 w obrębie 3 Wolina, powstała po podziale działka nr 286/18 o powierzchni 0,0168 ha przeznaczona została na powiększenie działki nr 316.

Właściciele działek nr 316 i 317 w obrębie 3 Wolina w dniu 09.05.2006 r. zwrócili się do Urzędu Miasta w Wolinie z prośbą o sprzedaż części działki nr 286/12 (po podziale działki nr 286/18) w celu poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej przez nich nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za niezbędne wyrazić zgodę na zbycie działki nr 286/18 w obrębie 3 Wolina na rzecz właścicieli przyległej działki oznaczonej numerem 316 i 317.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:43