Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/203/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny działek: nr 25/4 i 26/4, położonych w obrębie 22 gminy Międzyzdroje.


UCHWAŁA NR XXIII/203/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny działek: nr 25/4 i 26/4, położonych w obrębie 22 gminy Międzyzdroje.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) oraz art.13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 i Nr 281, poz.2782, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 169, poz.1420 i Nr 175, poz.1459, z 2006 r. Nr 64, poz.456, Nr 104, poz.708 i Nr 220, poz.1600 i 1601 z 2007 r. Nr 69, poz.468 i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. Wyraża się zgodę na nabycie do zasobów mienia komunalnego w formie darowizny działek: nr 25/4 o pow.0,0830 ha i nr 26/4 o pow.0,0074 ha, położonych w obrębie 22 gminy Międzyzdroje, stanowiących własność Skarbu Państwa, użytkowanych jako drogi.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Działki o numerach geodezyjnych 25/4 i 26/4, położone w obrębie 22 gminy Międzyzdroje wchodzą w skład drogi dojazdowej m. in. do Kościoła , Ośrodka Rodzin, stacji wodociągowej i trafostacji w Wisełce. Droga ta stanowi połączenie ul. Nowowiejskiej z Kościołem i posiada nazwę urzędową jako ul. Mieszka I. Niektóre fragmenty tej drogi stanowią już własność Gminy Wolin, a mianowicie: działka nr 196/9, 196/10 i 50/25. Dalsze odcinki dróg tj.od Kościoła w kierunku stacji wodociągowej i trafostacji oraz w kierunku Ośrodka Rodzin stanowią własność Gminy Wolin.

Przedmiotowa droga służy jako dojazd do nieruchomości położonych na terenie gminy Wolin, dlatego też Rada Miejska w Wolinie uznaje za celowe i zasadne przejęcie działek wchodzących w jej skład do zasobów mienia komunalnego.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:43