Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/202/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z zabudowanej działki nr 20/75 o pow.0,1527 ha, położonej w Ostromicach na rzecz sołectwa Ostromice.


UCHWAŁA NR XXIII/202/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z zabudowanej działki nr 20/75 o pow.0,1527 ha, położonej w Ostromicach na rzecz sołectwa Ostromice.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się, że właściwym kierunkiem działania Burmistrza powinno być stworzenie właściwych warunków mieszkańcom wsi Ostromice dla zbiorowego wypoczynku i rekreacji oraz utworzenia świetlicy i w tym celu wyraża się zgodę na przekazanie zabudowanej działki nr 20/75 pow.0,1527 ha wraz z budynkiem, położonej w Ostromicach, stanowiącej własność Gminy Wolin, na rzecz sołectwa Ostromice do nieodpłatnego korzystania na cele statutowe, w szczególności na cele utworzenia świetlicy oraz organizacji wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Na zebraniu wiejskim w dniu 14.12.2007 r. mieszkańcy podjęli uchwałę nr IV/8/2007 w sprawie przekazania do bezpłatnego korzystania z zabudowanej działki nr 20/75 wraz z istniejącym budynkiem po byłym przedszkolu przez mieszkańców sołectwa. Z uzasadnienia uchwały j.w wynika, że w dniu 25.07.2007 r, mieszkańcy podjęli uchwałę nr II/6/2007 w sprawie adaptacji pomieszczeń po byłym przedszkolu na świetlicę wiejską.

Stosownie do przepisów art.48 ustawy o samorządzie gminnym jednostka pomocnicza, jaką jest sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut sołectwa Ostromice uchwalony został uchwałą Nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996 r. Organizacja wypoczynku dla mieszkańców należy do zadań statutowych sołectwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:43