Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/199/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek: nr 104/2 i 104/3 o łącznej pow.0,54 ha, położonych w Zastaniu na rzecz sołectwa Zastań.


UCHWAŁA NR XXIII/199/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek: nr 104/2 i 104/3 o łącznej pow.0,54 ha, położonych w Zastaniu na rzecz sołectwa Zastań.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt.2 i 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r, Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457. z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz. 1337 oraz z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz.1218) Rada Miejska w Wolinie uchwala, co następuje :

§ 1. Ustala się, że właściwym kierunkiem działania Burmistrza powinno być stworzenie właściwych warunków mieszkańcom wsi Zastań dla zbiorowego wypoczynku i rekreacji i w tym celu wyraża się zgodę na przekazanie niezabudowanych działek: nr 104/2 i 104/3 o łącznej pow.0,54 ha, położonych w Zastaniu, stanowiących własność Gminy Wolin, na rzecz sołectwa Zastań do nieodpłatnego korzystania na cele statutowe, w szczególności na cele sportu oraz organizacji wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Na zebraniu wiejskim w dniu 06.12.2007 r. mieszkańcy podjęli uchwałę w sprawie przekazania działek w Zastaniu pod boisko. W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania .przestrzennego gminy Wolin zatwierdzonym uchwałą Nr XLII/427/2002 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 05.10.2002 r. działki nr 104/2 i 104/3 w Zastaniu oznaczone są symbolem US,UT- tereny sportowo-rekreacyjne.

Stosownie do przepisów art.48 ustawy o samorządzie gminnym jednostka pomocnicza, jaką jest sołectwo zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego źródła w zakresie określonym w statucie. Statut sołectwa Zastań uchwalony został uchwałą Nr XXXI/194/96 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 kwietnia 1996 r. Organizacja wypoczynku dla mieszkańców należy do zadań statutowych sołectwa.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:41