Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/197/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z działek Nr 164/15 i 164/18 położonych w obrębie 3 Wolin.


UCHWAŁA NR XXIII/197/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z

działek Nr 164/15 i 164/18 położonych w obrębie 3 Wolin

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 roku nr 80 poz. 717 i nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w obrębie 3 Wolin składającej się z działki Nr 164/15 o pow. 0,9695 ha i działki Nr 164/18 o pow. 1,0986 ha, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku nieruchomości stanowiące własność Gminy sprzedawane są w drodze przetargu. Nieruchomość składająca się z działek Nr 164/15 i Nr 164/18 położona jest w obrębie 3 Wolin na zapleczu ulicy Słowiańskiej. Dojazd do nieruchomości odbywa się przez ulicę Juliusza Słowackiego i drogę nieutwardzoną oznaczoną numerem geodezyjnym działki 165. Nieruchomość położona jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej znajdującej się wzdłuż ulicy Słowiańskiej i Słowackiego. Działka 164/18 wcześniej wykorzystywana była jako lotnisko KPGR Wolin. Działka 164/15 zabudowana jest wiatą o konstrukcji stalowej, pokrytej eternitem - wymiary wiaty po obrysie 50 m x 28,70 m, oraz budynkiem magazynowym murowanym, jednokondygnacyjnym, bez podpiwniczenia z rampą załadowczą i czterema pomieszczeniami magazynowymi. Wymiary budynku po obrysie wynoszą 14,90 m x 5,40 m . Wiata oraz budynek magazynowy wybudowane zostały w latach siedemdziesiątych i są w złym stanie technicznym. Nieruchomość nie jest zabezpieczona przed dewastacją i nie jest dozorowana. Do Urzędu wpłynęły oferty na nabycie przedmiotowej nieruchomości z przeznaczeniem jej pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadne wyrazić zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:41