Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Uchwała Nr XXIII/196/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w działce Nr 120/2 w obrębie Domysłów.


UCHWAŁA NR XXIII/196/08

RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE

z dnia 4 marca 2008 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej

położonej w działce Nr 120/2 w obrębie Domysłów.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 roku Nr 23, poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153 poz.1271 i nr 214 poz. 1806, z 2003 roku nr 80 poz. 717 i nr 162 poz.1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r., Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974 i Nr 173, poz. 1218/ Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na zbycie nieruchomości położonej w obrębie Domysłów oznaczonej jako działka Nr 120/2 o pow. 0,2211 ha , przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wolina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Ewa Halicka

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku nieruchomości stanowiące własność Gminy sprzedawane są w drodze przetargu. Na przedmiotową nieruchomość wydana została decyzja Nr 126/2007 z dnia 7 grudnia 2007 roku o warunkach zabudowy określająca warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego. Działka Nr 120/2 położona jest w obrębie Domysłów przy drodze powiatowej Wolin- Kodrąb - Kołczewo, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej - bezpośrednio graniczy z działką zabudowaną oznaczoną numerem geodezyjnym 120/1 na której znajduje się budynek oznaczony numerem porządkowym 10.

Mając powyższe na uwadze Rada Miejska w Wolinie uznała za zasadne wyrazić zgodę na zbycie przedmiotowej nieruchomości.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 14:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 14:40