Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja o pracy Burmistrza Wolina w okresie 21 stycznia do 5 marca 2008 roku.


INFORMACJA

O PRACY BURMISTRZA WOLINA

w okresie od 21 stycznia do 5 marca 2008 r.

W w/w okresie :

 1. w dniu 21 stycznia spotkałem się z przedstawicielami Uniwersytetu Poznańskiego omawiając zarys XIV Festiwalu Słowian i Wikingów oraz konferencji naukowej,

 2. w dniu 22 stycznia wziąłem udział w okresowym zebraniu sołtysów na którym wręczyłem podziękowania za dotychczasową pracę sołtysów : Pani Czesławie Panońko oraz Panu Bogdanowi Zawadzkiemu. Omawiano również m. in. sprawy remontu dróg i ulic gminnych, powiatowych oraz skarbu państwa, organizację konkursu „Piękna wieś”, funkcjonowanie nowego Punktu Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim.

 3. w dniu 24 stycznia wziąłem udział w spotkaniu z organizacjami pozarządowymi, omawiając m.in. problematykę barier w bieżącej ich działalności oraz trudności bieżącego finansowania / brak uchwalonego budżetu gminy od początku roku /.

 4. w dniu 25 stycznia wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej / budżetowej / oraz wspólnym kolędowaniu w Ośrodku Kultury,

 5. w dniu 26 stycznia / sobota / wziąłem udział w zebraniu wiejskim sołectwa Laska zorganizowanym w świetlicy w Recławiu,

 6. w dniu 27 stycznia / niedziela / wziąłem udział w koncercie Chóru Uniwersytetu Szczecińskiego w naszej Katedrze w Wolinie, wykonującego utwory kolędowe,

 7. w dniu 28 stycznia wziąłem udział w Konferencji Marszałka Województwa Zachodnio-pomorskiego z okazji „Dnia Ochrony Danych Osobowych” w Szczecinie,

 8. w dniu 29 stycznia wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin

 9. w dniu 30 stycznia wziąłem udział w ocenie wykonanych prac studentów V roku Akademii Rolniczej - Kierunku Architektura Krajobrazu, których przedmiotem była koncepcja zagospodarowania centrum naszego miasta, plaża miejska oraz teren refulatu. Wszystkie prace będą zaprezentowane mieszkańcom miasta i gminy oraz Radzie Miejskiej.

 10. w dniu 31 stycznia wziąłem udział w spotkaniu przedstawicieli Poczty Polskiej, Rady Sołeckiej Ładzina i Kodrąbka na temat organizacji punktu usług pocztowych dla Ładzina i okolic. Uzgodniono zorganizowanie spotkania wiejskiego w Ładzinie na dzień 27 lutego,

 11. w dniu 1 lutego wziąłem udział w spotkaniu przedstawicieli Stowarzyszenia Słowian i Wikingów oraz Ośrodka Kultury w sprawie organizacji XIV Festiwalu.

 12. w dniu 2 lutego / sobota / wziąłem udział w Ogólnopolskim Turnieju Sportowego Tańca Towarzyskiego o puchar Burmistrza Wolina, organizowanym przez Taneczny Klub Sportowy „JANTAR” w Wolinie,

 13. w dniu 3 lutego / niedziela / wziąłem udział w zabawie choinkowej w Zastaniu, organizowanej przez tamtejszą Radę Sołecką.

 14. w dniu 4 lutego spotkałem się z Zarządem Ludowego Klubu Sportowego VINETA omawiając problemy finansowe Klubu wynikające z braku możliwości jego obecnego finansowania / brak uchwalonego budżetu gminy /, wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin,

 15. w dniu 5 lutego :

 • spotkałem się z dyrektorem Zakładu Energetycznego w Międzyzdrojach omawiając zasady bieżącej współpracy

 • wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Budżetowej RM poświęconej problematyce współpracy z Wolińskim Parkiem Narodowym.

 1. w dniu 6 lutego w zastępstwie Burmistrza - Sekretarz Gminy wziął udział w zebraniu wiejskim sołectwa Kodrąbek.

 2. w dniu 7 lutego :

 • w Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach podpisałem międzygminne / z Międzyzdrojami i Świnoujściem / Porozumienie o przystąpieniu naszej gminy do tworzonego Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej,

 • wziąłem udział w posiedzeniu Walnego Posiedzenia Związku Gmin Wyspy Wolin

 1. w dniu 8 lutego wziąłem udział w Konwencie Wójtów i Burmistrzów województwa Zachodniopomorskiego w Tucznie, na którym omawiano sprawy nadzoru Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Marszałek Województwa - Husejko - przedstawił zarys Regionalnego Programu Operacyjnego dla naszego województwa.

 2. w dniu 11 lutego spotkałem się z zarządem Klubu Seniora zapoznając się z bieżącymi problemami Klubu.

 3. w dniu 12 lutego :

 • wizytowałem Schronisko dla bezpańskich psów w Sosnowicach k/Golczewa, gdzie zawożone są z terenu naszej gminy bezpańskie psy oraz którego budowę i utrzymanie w części finansuje nasza gmina,

 • omówiłem problem uaktualnienia obszaru stref ochronnych ujęcia wody w Wolinie z dyrektorem ZGKIM oraz przedstawicielem biura projektowego / hydrogeologiem /,

 • spotkałem się z przedstawicielami ulicy Leśnej w Wolinie omawiając sposób rozwiązanie dojazdu do poszczególnych nieruchomości. Uzgodniono wspólną realizację tego zadania / po uchwaleniu budżetu gminy /.

 1. w dniu 13 lutego :

 • spotkałem się z przedstawicielami Sybiraków / Pani Proszko i Pan Sadowski / uzgadniając potrzebę aktualizacji wykazu osób oraz bieżącej współpracy,

 • wziąłem udział na zaproszenie Starosty w spotkaniu Burmistrzów i wójtów poświęconemu koordynacji gmin naszego powiatu w zakresie promocji, organizacji imprez masowych, wspólnego wydawnictwa materiałów promujących nasze gminy.

 1. w dniu 15 lutego :

 • zaprosiłem Wojewodę Zachodniopomorskiego do przyjęcia honorowego patronatu nad XIV Festiwalem Słowian i Wikingów,

 • wziąłem udział w koncercie Zespołu GĘDŻBA w naszym Ośrodku Kultury,

 1. w dniu 18 lutego :

 • w moim imieniu - z-ca burmistrza - Ryszard Mróz otworzył Turniej Piłki Halowej w Gimnazjum w Wolinie o puchar Burmistrza Wolina. W Turnieju wzięło udział sześć drużyn. Organizatorem ze strony młodzieży Turnieju był Paweł Mikołajczyk z Wolina.

 • spotkałem się wraz z moim zastępcą z Radą Sołecką Wisełki poszerzoną o radnych z tamtego terenu omawiając problematykę tego sołectwa, w tym m.in. konieczność modernizacji poszczególnych ulic oraz budowy niezbędnej kanalizacji deszczowej.

 1. w dniu 19 lutego wziąłem udział w walnym zgromadzeniu Związku Gmin RXXI w Nowogardzie, na którym jednogłośnie odrzucono dwa sprzeciwy / w sprawie budżetu Związku na 2008 rok oraz wyboru Przewodniczącego Zarządu Związku / wniesione przez przedstawiciela Rady Miejskiej w Wolinie - Pana E. Maksymowicza. Pan Maksymowicz w w/w zebraniu nie wziął udziału.

 2. w dniu 21 lutego na zaproszenie Klubu Sejmowego wziąłem udział w Sejmie w spotkaniu burmistrzów i wójtów z Premierem Pawlakiem oraz przedstawicielami rządu, poświęconemu problematyce samorządowej oraz polityce dotacyjnej państwa / z funduszy unijnych /,

 3. w dniu 22 lutego spotkałem się z :

 • dyrekcją Zakładu Gazowniczego w Szczecinie, która przedstawiła swoje zamierzenia inwestycyjne na terenie naszej gminy / w pierwszej kolejności doprowadzenie gazu do Kołczewa i Wisełki, jeśli w oparciu o wyniki przeprowadzonej ankiety pośród mieszkańców rozbiór gazu będzie dostatecznie duży.

 • przedstawicielami Kombatantów z terenu naszej Gminy, uzgadniając sporządzenie aktualnego wykazu tych osób oraz okresowe spotkania,

 1. w dniu 23 lutego :

 • wziąłem udział w zebraniu sprawozdawczym Ochotniczej Straży Pożarnej w Wolinie, składając podziękowania dla naszych strażaków za ich poświęcenie i służbę dla naszej społeczności pod dowództwem Prezesa Andrzeja Ożyńskiego i Komendanta Gminnego - Marka Piotrowskiego,

 • wziąłem udział w otwarciu Wystawy prac / rysunek, fotografia, ceramika / Karoliny Gołębiowskiej z Dargobądza w naszym Ośrodku Kultury. Otwarcie wystawy uświetniła koncertem na fortepianie Pani Medea Berianidze,

 1. w dniu 26 lutego wziąłem udział w spotkaniu z władzami samorządowymi gminy Torgelow / Niemcy / oraz wykonawcami łodzi wikingowskiej dla naszego Stowarzyszenia. Uzgodniono, że nasze gminy mogą współpracować w odbudowie zabytków z udziałem środków unijnych.

29. w dniu 27 lutego :

 • wziąłem udział w zebraniu wiejskim w Ładzinie poświęconemu organizacji punktu Poczty Polskiej w Ładzinie oraz Warnowie,

 • wziąłem udział w spotkaniu organizacyjnym chóru gminnego / prowadzonego przez Pana Jerzego Romanowskiego z Łuskowa /. Spotkanie odbyło się w Sali Straży Pożarnej w Wolinie. Chętni do śpiewania są przyjmowani do chóru.

30. w dniu 28 lutego wziąłem udział w szkoleniu w Szczecinie nt. pracy komisji rewizyjnej rad gmin,

31. w dniu 29 lutego wziąłem udział w posiedzeniu Zarządu Związku Gmin Wyspy Wolin

32. w dniu 3 marca :

 • wziąłem udział w cyklicznym zebraniu sołtysów na którym omawiano sprawy:

 • remontów i utrzymania dróg powiatowych oraz Skarbu Państwa. Starosta poinformował zebranych, że na drogi Skarbu Państwa w bieżącym roku nie będą przeznaczone żadne środki finansowe,

 • utrzymania rowów melioracyjnych,

 • inwestycji Zakładu Gazowniczego w Szczecinie na kierunku Międzywodzie-Międzyzdroje / w tym Kołczewa i Wisełki /,

 • wyboru przedstawiciela Sołtysów do Gminnej Komisji Pamięci Historycznej. Na przedstawiciela Sołtysów wybrano Pana Waldemara Jutkiewicza - sołtysa Recławia,

 • Dyrektor oddziału ARIMR w Golczewie - Tadeusz Biegun przedstawił problematykę dopłat oraz terminarz składania wniosków,

 • wziąłem udział w posiedzeniu Komisji Oświaty i Kultury Rady Miejskiej,

 1. w dniu 4 marca :

  • spotkałem się z dyrektorem Oddziału szczecińskiego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego omawiając problematykę budowy Oddziału KRUS w Wolinie,

  • wziąłem udział w podsumowaniu pracy za 2007 rok Państwowej Straży Pożarnej w Kamieniu Pom. Udział w tym spotkaniu wziął komendant wojewódzki PSP. Dokonano również wizji wznoszonych budynków Straży przy ul. Wolińskiej.

  • wziąłem udział w sesji Rady Miejskiej,

 • w dniu 5 marca z-ca burmistrza w imieniu burmistrza otworzył Olimpiadę Szkolną w Gimnazjum Wolińskim pt.: „Wiem lepiej”,

 • w dniu 5 marca wziąłem udział w imieniu naszej Gminy w uroczystych obchodach 63 rocznicy wyzwolenia Kamienia Pomorskiego

 • 4

  Metadane - wyciąg z rejestru zmian

  Akcja Osoba Data
  Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 06-03-2008 13:37
  Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-03-2008
  Ostatnia aktualizacja: - 06-03-2008 13:37