Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument Uchwała Nr XXIII/213/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie planu pracy Rady Miejskiej w Wolinie na 2008 rok. 2008-03-06 14:46
dokument Uchwała Nr XXIII/212/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie. 2008-03-06 14:46
dokument Uchwała Nr XXIII/211/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie odwołania z funkcji Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury, Spraw Społecznych i Organizacyjnych Rady Miejskiej w Wolinie. 2008-03-06 14:45
dokument Uchwała Nr XXIII/ 210/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa w Sołectwie Kodrąb 2008-03-06 14:45
dokument Uchwała Nr XXIII/209/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin 2008-03-06 14:45
dokument Uchwała Nr XXIII/ 208/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w sprawie zwolnienia z opłaty stałej od wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 2008-03-06 14:44
dokument Uchwała Nr XXIII/207/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gm. Wolin 2008-03-06 14:44
dokument Uchwała Nr XXIII/ 206 /08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gm. Wolin 2008-03-06 14:44
dokument Uchwała Nr XXIII/205/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin 2008-03-06 14:43
dokument Uchwała Nr XXIII/204/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286/18 o powierzchni 168 m2, położonej w obrębie nr 3 Wolina, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działek nr 316 i 317. 2008-03-06 14:43
dokument Uchwała Nr XXIII/203/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie w formie darowizny działek: nr 25/4 i 26/4, położonych w obrębie 22 gminy Międzyzdroje. 2008-03-06 14:43
dokument Uchwała Nr XXIII/202/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z zabudowanej działki nr 20/75 o pow.0,1527 ha, położonej w Ostromicach na rzecz sołectwa Ostromice. 2008-03-06 14:43
dokument Uchwała Nr XXIII/201/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek nr: 191, 192/1, 192/2, 192/3 i 192/4 o łącznej pow.0,5396 ha, położonych w Lasce na rzecz sołectwa Laska. 2008-03-06 14:42
dokument Uchwała Nr XXIII/200/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę . 2008-03-06 14:42
dokument Uchwała Nr XXIII/199/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanych działek: nr 104/2 i 104/3 o łącznej pow.0,54 ha, położonych w Zastaniu na rzecz sołectwa Zastań. 2008-03-06 14:41
dokument Uchwała Nr XXIII/198/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w formie darowizny części działki nr 9/1 i działki nr 60, położonych w obrębie Wisełka na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Wolińskiego Parku Narodowego. 2008-03-06 14:41
dokument Uchwała Nr XXIII/197/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości składającej się z działek Nr 164/15 i 164/18 położonych w obrębie 3 Wolin. 2008-03-06 14:41
dokument Uchwała Nr XXIII/196/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości nie zabudowanej położonej w działce Nr 120/2 w obrębie Domysłów. 2008-03-06 14:40
dokument Uchwała Nr XXIII/195/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 467/14 o powierzchni 27 m2, położonej w Kołczewie, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 438/7 2008-03-06 14:40
dokument Uchwała Nr XIII/194/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008 r. w sprawie zasad funkcjonowania stołówek szkolnych i przedszkolnych oraz odpłatności za przygotowywane w nich posiłki. 2008-03-06 14:39
dokument Uchwała Nr XXIII/193/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 4 marca 2008r. w sprawie skargi Marii P i Zbigniewa P 2021-02-19 14:02
dokument Porządek obrad XXIII sesji 2008-02-27 09:17
dokument Ogłoszenie o sesji 2008-02-27 09:17