Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 15 czerwiec 2007 r. do 20 grudnia 2007 r.


OAS/R.P.0055-4/2007 Wolin, dnia 22.12.2007r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 15 czerwca do 20 grudnia 2007 r.

Burmistrz przygotował n/w projekty uchwał Rady Miejskiej:

 1. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków i trybu ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi, oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat.

 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie kierunków działania Burmistrza dotyczących powołania Gminnej Komisji Kultury, Pamięci Historii Ziemi Wolińskiej.

 3. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia taryfy opłat portowych w porcie morskim w Wolinie.

 4. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nadania nazw urzędowych nowopowstałych ulic w Wolinie.

 5. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 roku.

 6. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

 7. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 8. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nabycia nieruchomości oznaczonej jako działka nr 83 o powierzchni 1.700,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkiem mieszkalnym oraz nieruchomości oznaczonej jako działka nr 84/2 o powierzchni 1.900,00 m2, położonej w Chynowie, zabudowanej budynkami: gospodarczym i mieszkalnym.

 9. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego z Gminą Międzyzdroje.

 10. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie odwołania Pani Ilony Doniak ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wolinie.

 11. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie powołania Pani Anny Potockiej - Banak na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wolinie.

 12. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie powołania Zespołu do zaopiniowania list kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kamieniu Pomorskim.

 13. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin.

 14. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zarządzania drogami powiatowymi.

 15. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu (dotyczy kwoty 250.000,00 zł).

 16. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie częściowej zmiany Uchwały Nr XIII/65/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 maja 2007r., w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin.

 17. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dotyczy nieruchomości położonej w dz. Nr 20/27 o pow. 8370 m2 w obrębie 4 Wolna).

 18. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nabycia działki nr 98/8 o powierzchni 13 m2, położonej w obrębie 4 Wolina.

 19. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na stosowanie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w stosunku do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę .

 20. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania niezabudowanej działki nr 21/5 o pow. 0,2933 ha, położonej w Warnowie na rzecz sołectwa Warnowo.

 21. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyznania pierwszeństwa w nabywaniu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz zasad ich sprzedaży.

 22. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia zasad wydzierżawienia terenu plaży miejskiej w Wolinie.

 23. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 24. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. (dotyczy 250.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup koparko - ładowarki dla ZGKiM)

 25. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r.

 26. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka, gm. Wolin.

 27. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia Planów Odnowy Miejscowości Kodrąb, Ostromice i Skoszewo na lata 2007-2013.

 28. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.

 29. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie lokalizacji wielkopowierzchniowego obiektu handlowego na działce nr 20/27 o pow.8370 m2, położonej przy ul. Mickiewicza w Wolinie.

 30. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały Nr VI/29/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lutego 2007 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r.

 31. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin.

 32. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 33/11 o pow. 23 m2 w obrębie 4 Wolina).

 33. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 33/13 o pow. 22 m2 w obrębie 4 Wolina).

 34. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 33/14 o pow. 23 m2 w obrębie 4 Wolina).

 35. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 33/15 o pow. 23 m2 w obrębie 4 Wolina).

 36. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 33/16 o pow. 51 m2 w obrębie 4 Wolina).

 37. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 24/21 o pow. 630 m2 w obrębie 3 Wolina).

 38. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 24/22 o pow. 623 m2 w obrębie 3 Wolina).

 39. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 24/23 o pow. 741 m2 w obrębie 3 Wolina).

 40. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 196/6 o pow. 1696 m2 w obrębie Kołczewo).

 41. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 90/1 o pow. 0,1465 ha w obrębie Zastań).

 42. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 12/3 o pow. 553 m2 w obrębie Żółwino).

 43. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 12/4 o pow. 504 m2 w obrębie Żółwino).

 44. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 12/6 o pow. 448 m2 w obrębie Żółwino).

 45. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości (dot. dz. nr 12/14 o pow. 357 m2 w obrębie Żółwino).

 46. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr 38a i 38b położonych w Ostromicach.

 47. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 135/17 o powierzchni 82 m2, położonej w Wisełce, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 135/8.

 48. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 236/18 o powierzchni 485 m2, położonej w obrębie nr 4 Wolina, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 236/14.

 49. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 124 o powierzchni 223 m2, położonej w obrębie nr 4 Wolina, na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 125.

 50. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 5 położonego przy ul. Wojska Polskiego 14a w Wolinie.

 51. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr 4a/3 i 4b/2 położonych przy ul. Ciasnej w Wolinie.

 52. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców lokali mieszkalnych nr 3 i 5 położonych w budynku nr 22 w Dargobądzu.

 53. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 217/14 o powierzchni 117 m2, położonej w obrębie nr 4 Wolina, na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 220/1, 220/2, 220/3, 221/3, 221/4 i 222/1.

 54. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej działki gminnej nr 286/22 położonej w obrębie 3 Wolina na działkę niezabudowaną nr 314/1 położoną w obrębie 3 Wolina.

 55. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działki nr 286/17 o powierzchni 32 m2, położonej w obrębie nr 3 Wolina, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 286/9, 318, 319/1 i 320/1.

 56. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanej działki nr 89/2 o pow.1,00ha, położonej w Gogolicach na rzecz sołectwa Recław.

 57. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przekazania do nieodpłatnego korzystania z niezabudowanej działki nr 148/7 o pow. 0,1235 ha, położonej w Recławiu na rzecz sołectwa Recław.

 58. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu komunalnych lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin.

 59. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego Nr 38 c położonego w Ostrowicach.

 60. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin.

 61. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zawarcia przez Gminę - Miasto i Gmina Wolin Porozumienia międzygminnego z Gminami: Miasto Międzyzdroje oraz Miasto Świnoujście w sprawie utworzenia Europejskiego Centrum Różnorodności Biologicznej Wolin - Uznam.

 62. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od nieruchomości.

 63. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie niezabudowanej działki nr 314/4 o pow. 4,8941 ha, położonej w obr. Mokrzyca.

 64. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działek nr 260/4 i 264/5 położonych w obrębie nr 4 Wolina, przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania działek nr 264/6, 264/7 i 260/5.

 65. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie darowizny na rzecz Powiatu Kamieńskiego części działki nr 64/1 położonej w Troszynie, przeznaczonej na poszerzenie drogi oznaczonej jako działka nr 65/2.

 66. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 64/1 położonej w Troszynie, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 77.

 67. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie części działki nr 148/10 położonej w Recławiu, przeznaczonej na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości oznaczonej jako działki nr 144/2, 148/4, 148/5 i 148/9.

 68. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 21 położonego w Kodrąbku wraz z działką nr 94/3 o powierzchni 2300 m2.

 69. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego przy ul. Wojska Polskiego 24 w Wolinie.

 70. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemców budynku mieszkalnego nr 38 położonego przy ul. Niedamira w Wolinie wraz z zabudową gospodarczą oraz działkami nr 205/1 i 206/2, obręb 3 Wolin.

 71. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie działek nr 59/2 o powierzchni 134 m2 oraz nr 61/32 o powierzchni 796 m2, położonych w obrębie 4 Wolina, przeznaczonych na poprawienie warunków zagospodarowania działki nr 60.

 72. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 1 położonego w budynku nr 3 przy ulicy Niedamira w Wolinie.

 73. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w budynku nr 5 przy ulicy Moniuszki w Wolinie.

 74. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zbycie na rzecz najemcy budynku mieszkalnego nr 36 położonego w Kodrąbku wraz z zabudową gospodarczą oraz działką nr 165/6 o powierzchni 2343 m2.

 75. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 76. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie opłaty od posiadania psów.

 77. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie stawek podatku od środków transportowych.

 78. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie opłaty miejscowej na terenie miejscowości Wolin, Wisełka, Świętouść, Kołczewo, Karnocice, Żółwino i Piaski Wielkie.

 79. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na rok podatkowy 2008.

 80. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia inkasa od poboru zobowiązań podatkowych.

 81. Projekt uchwały w Wolinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Rekowo, gmina Wolin.

 82. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu leżącego w obrębie Wisełka gmina Wolin.

 83. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. (dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 161 829,19 zł).

 84. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2007.

 85. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przyjęcia statutu Związku Gmin Wyspy Wolin.

 86. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nieodpłatnego nabycia lokalu mieszkalnego Nr 4 znajdującego się w budynku Nr 41a w Warnowie wraz z udziałem wynoszącym 99/1000 w częściach wspólnych budynków i działce gruntu nr 40/15 o powierzchni 5754 m2.

 87. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę niezabudowanej działki gminnej nr 251/21 położonej w obrębie 4 Wolina na działkę nr 99/1 położoną w obrębie 4 Wolina, zajętą pod ulicę Sienkiewicza.

 88. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie wyrażenia zgody na zamianę działki nr 41/1 o pow.2,1513 ha, położonej w obr. Ładzin na działki: nr 268/5 o pow.0,0051 ha i nr 268/6 o pow.0,2836 ha, położone w obr. Dargobądz 1 i działkę nr 141/1 o pow.0,0006 ha, położoną w obr. Płocin.

 89. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy na 2008 r. Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego oraz stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

 90. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zasad wyłapywania bezdomnych zwierząt.

 91. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 92. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Spółdzielnię Eksploatacyjną „NOWA” w Uninie.

 93. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie.

 94. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę w mieście Wolin.

Burmistrz wydał n/w Zarządzenia:

 1. Zarządzenie nr 78/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce spalinowej JED55S.

 2. Zarządzenie nr 79/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce spalinowej JED55S.

 3. Zarządzenie nr 80/2007 z dnia 19 czerwca 2007 roku w sprawie powołania Komisji do ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w wykaszarce spalinowej 343R CLEARING SA.

 4. Zarządzenie nr 81/07 z dnia 19 czerwca 2007r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie Panu Markowi Matysowi.

 5. Zarządzenie nr 82/07 z dnia 21 czerwca 2007r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu.

 6. Zarządzenie nr 83/07 z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 7. Zarządzenie nr 84/07 z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie wykonania Uchwały nr XIV/83/07 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 25 czerwca 2007 roku.

 8. Zarządzenie nr 85/07 z dnia 26 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia Anny Potockiej-Banak Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Wolinie do wydawania decyzji w zakresie zmiany imion i nazwisk.

 9. Zarządzenie nr 86/07 z dnia 26 czerwca 2007r. zmieniające Zarządzenie nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15 grudnia 2003 roku w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.

 10. Zarządzenie nr 87/07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce spalinowej JED 55S.

 11. Zarządzenie nr 88/07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w kosiarce spalinowej JED 55S.

 12. Zarządzenie nr 89/07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w wykaszarce spalinowej 343R CLEARING SA.

 13. Zarządzenie nr 90/07 z dnia 29 czerwca 2007r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 14. Zarządzenie nr 91/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 15. Zarządzenie nr 92/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 16. Zarządzenie nr 93/07 z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 17. Zarządzenie nr 94/07 z dnia 11.07.2007 r. w sprawie powołania Pana Marka Matysa i Pana Bogdana Wilkowskiego w skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne.

 18. Zarządzenie Nr 95/07 z dnia 13 lipca 2007 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławie.

 19. Zarządzenie nr 96/07 z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 20. Zarządzenie nr 97/07 z dnia 17. .07. 2007 r. w sprawie powołania Pani Małgorzaty Wróblewskiej i Pani Romany Michalskiej w skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Świadczenie usług przewozowych dzieci i młodzieży do Publicznych Szkół Podstawowych i Publicznych Gimnazjów na terenie Gminy Wolin w ramach regularnej komunikacji zbiorowej wraz z zapewnieniem opieki nad dziećmi i młodzieżą podczas świadczenia usług przewozowych , w roku szkolnym 2007/2008”.

 21. Zarządzenie nr 98/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 96/07 Burmistrza Wolina z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 22. Zarządzenie nr 99/07 z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie w roku szkolnym 2007/2008 uczniom przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i jednolitego stroju.

 23. Zarządzenie nr 100/07 z dnia 31 lipca 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 24. Zarządzenie nr 101/07 z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przygotowania projektu uporządkowania gospodarki wodno - ściekowej na terenie Gminy Wolin wspólnie ze Związkiem Gmin Wyspy Wolin.

 25. Zarządzenie Nr 102/07 z dnia 20 sierpnia 2007 roku w sprawie powołania Zespołu negocjacyjnego do spraw związanych z Europejskim Centrum Różnorodności Biologicznej.

 26. Zarządzenie Nr 103/07 z dnia 23 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 27. Zarządzenie Nr 104/07 z dnia 24.08.2007r. w sprawie powołania Pana Marka Matysa i Pana Bogdana Wilkowskiego w skład Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na zadanie: „Dostawa koparko - ładowarki dla potrzeb Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Wolinie”.

 28. Zarządzenie Nr 105/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 29. Zarządzenie Nr 106/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2007 r.

 30. Zarządzenie Nr 107/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

 31. Zarządzenie Nr 108/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Wolinie.

 32. Zarządzenie Nr 109/07 z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu.

 33. Zarządzenie Nr 110/07 z dnia 4 września 2007 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2008 r.

 34. Zarządzenie Nr 111/07 z dnia 11 września 2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 15/04 Burmistrza Wolina z dnia 15 marca 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy w Urzędzie Miasta Wolin.

 35. Zarządzenie Nr 112/07 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 36. Zarządzenie Nr 113/07 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 37. Zarządzenie Nr 114/07 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 38. Zarządzenie Nr 115/07 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 39. Zarządzenie Nr 116/07 z dnia 13 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 40. Zarządzenie NR 117/07 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2007/2008 na czas od dnia 01 września 2007 roku do dnia 29 lutego 2008 roku.

 41. Zarządzenie nr 118/07 z dnia 18 września 2007 r. w sprawie powołania zespołu do spraw przeglądu utrzymania obiektów budowlanych przeznaczonych na cele oświaty.

 42. Zarządzenie nr 119/07 z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 43. Zarządzenie nr 120/07 z dnia 24 września 2007 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 44. Zarządzenie nr 121/07 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 45. Zarządzenie nr 122/07 z dnia 26 września 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 120/07 z dnia 24 września 2007 r. dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 46. Zarządzenie nr 123/07 z dnia 27 września 2007 r. zmieniające zarządzenie Nr 109/07 Burmistrza Wolina z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu.

 47. Zarządzenie nr 124/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 48. Zarządzenie nr 125/07 z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 49. Zarządzenie Nr 126/07 z dnia 9 października 2006 roku w sprawie specjalnego funduszu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2007 dla pracowników placówek oświatowych gminy Wolin.

 50. Zarządzenie nr 127/07 z dnia 15 października 2007r. w sprawie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wolin.

 51. Zarządzenie nr 128/07 z dnia 18 października 2007 r. w sprawie wydzielenia z zasobu mieszkaniowego Gminy Wolin lokali, które przeznacza się na wynajem jako lokale socjalne.

 52. Zarządzenie nr 129/07 z dnia 19 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 53. Zarządzenie nr 130/07 z dnia 20 października 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 120/07 z dnia 24 września 2007r., dotyczącego powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 21 października 2007 r.

 54. Zarządzenie nr 131/07 Burmistrza Wolina z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 55. Zarządzenie nr 132/07 Burmistrza Wolina z dnia 25 października 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 56. Zarządzenie nr 133/07 Burmistrza Wolina z dnia 30 października 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 57. Zarządzenie nr 134/07 Burmistrza Wolina z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 58. Zarządzenie nr 135/07 Burmistrza Wolina z dnia 5 listopada 2007 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miasta Wolin oraz jednostki organizacyjne Gminy Wolin.

 59. Zarządzenie nr 136/07 Burmistrza Wolina z dnia 9 listopada 2007 r. w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 60. Zarządzenie Nr 137/07 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające zarządzenie Nr 127/7 Burmistrza Wolina z dnia 15 października 2007r. w sprawie procedury opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Wolin.

 61. Zarządzenie Nr 138/2007 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby jednostek organizacyjnych Gminy Wolin, o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 164, póz. 1163 ze zm.) tj. wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro.

 62. Zarządzenie Nr 139./2007 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie udzielania zamówień publicznych, których wartość jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro przez jednostki organizacyjne Gminy Wolin.

 63. Zarządzenie Nr 140/2007 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia regulaminu pracy zespołu zadaniowego i komisji przetargowych do przygotowania i przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień publicznych o wartości równej lub przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro , w jednostkach organizacyjnych Gminy Wolin.

 64. Zarządzenie Nr 141/07 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007r. w sprawie upoważnienia Skarbnika Gminy - Pana Romana Kleszczyńskiego - do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu Burmistrza Wolina i podpisywania pism.

 65. Zarządzenie Nr 142/07 Burmistrza Wolina z dnia 14 listopada 2007r. zmieniające Zarządzenie Nr 78/2003 Burmistrza Wolina z dnia 15.12.2003r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta w Wolinie.

 66. Zarządzenie NR 143/07 Burmistrza Wolina z dnia 29 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.

 67. Zarządzenie NR 145/07 Burmistrza Wolina z dnia 6 grudnia 2007 r. w sprawie przeprowadzenia waloryzacji stawek czynszu dzierżawnego gruntów komunalnych na terenie Gminy Wolin.

 68. Zarządzenie NR 146/07 Burmistrza Wolina z dnia 13 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.(dot. zmniejszenia wydatków o kwotę 287.364,00 zł).

 69. Zarządzenie NR 147/07 Burmistrza Wolina z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r.(dot. zwiększenia wydatków o kwotę 23.692,00 zł).

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI GMINNYCH W 2007 ROKU

LP.

NAZWA ZADANIA

INWESTOR

DOKUMENTACJA

Stan zaawansowania

1.

Kolektory sanitarne tłoczne i grawitacyjne z Mokrzycy Wielkiej przez Mokrzycę Małą do oczyszczalni ścieków w Wolinie

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 3/IV/00 znak BOŚ-7351/3/W/2000 z dnia 28.04.2000r.

- Dziennik budowy Nr 342/01 wydany 26.11.2001r. (wpis z 26.11.2001r.)

Zadanie włączone do pakietu zadań objętych Funduszem Spójności, realizacja Związek Gmin Wyspy Wolin, zadanie ujęte w harmonogramie prac do realizacji w 2009 roku.

2.

Parking dla samochodów osobowych przy ciągu pawilonów handlowych na ul. Świerczewskiego w Wolinie

Gmina Wolin

-Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 228/2005 znak OŚ/WB.7351/162/2005 z dnia 17.05.2005r.,

- Dziennik budowy Nr 58/2007 z dnia 30.03.2007r.

Złożony wniosek o zabezpieczenie środków finansowych do realizacji w/w zadania w roku 2008 .

3.

Basen jachtowy

Gmina Wolin

Projekt techniczny (2001r.)

Brak zgody na realizację jednego z elementów „szlaku żeglarskiego” negatywna opinia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie. Dla rozwiązania w/w problemu Gmina Wolin zleca Panu prof. Władysławowi Filipowiakowi i Przemysławowi Kołosowskiemu opracowanie sondażowych badań archeologicznych dla uzyskania docelowo pozytywnych decyzji w zakresie opracowania planu przestrzennego zagospodarowania terenów zlokalizowanych wzdłuż cieśniny Dziwna w Wolinie.

4.

Pomost na plaży miejskiej w Wolinie

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę Decyzja SNB-70630/25/97 z dnia 24.10.1997r.

- Dziennik budowy Nr 54ABI8W/99 z dnia 18.06.1999r. (wpis z 21.06.1999r.)

Zadanie włączone do projektu pn. Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego szlaku Żeglarskiego. Zlecono aktualizację opracowania projektowego pomostu na plaży miejskiej w Wolinie z dostosowaniem do cumowania jednostek pływających.( jachtów).

5.

Studzienka płuczna (lokalizacja: oczyszczalnia ścieków w Wolinie)

Gmina Wolin

Projekt techniczny (2004r.)

Zakupiono materiał konieczny do wykonania studni płucznych i uzgodniono ich realizacje z Z.G.K.i M w Wolinie. Koszty budowy ponosi Z.G.K.i M w Wolinie. Koszt zakupu materiałów 8,0 tyś zł.

6.

Zagospodarowanie działki na montaż studzienki płucznej z przyłączem kanalizacyjnym (lokalizacja: ul. Wiejska)

Gmina Wolin

Projekt techniczny (2004r.)

7.

Montaż studzienki płucznej (lokalizacja: ul. Polna)

Gmina Wolin

Projekt techniczny (2004r.)

8.

Przebudowa ulicy Moniuszki, Parkowej, Słowiańskiej, Konopnickiej i Niedamira w Wolinie wraz z odwodnieniem, przebudową zasilania energetycznego przepompowni

i oświetlenia ulicznego

Gmina Wolin

Pozwolenie na budowę DEC. Nr 341/2007 z dnia 20,07,2007 roku.

Wartość kosztorysowa zadania : 6,5 mln. zł netto

Kanalizacja deszczowa 1,2 mln zł

Drogi i ciągi piesze 4,7 mln. zł

Oświetlenie i zasilanie energetyczne 0,6 mln zł

9.

Kompostownia odpadów organicznych oraz zaplecze programu selektywnej zbiórki odpadów na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Wolinie

Związek Gmin Wyspy Wolin

Projekt techniczny (2001r.). Pozwolenie na budowę uzyskał Związek Gmin Wyspy Wolin w 2002 roku.

Zadanie włączone do pakietu zadań objętych Funduszem Spójności. Realizacja Związek Gmin Wyspy Wolin, zadanie ujęte w harmonogramie prac do realizacji w 2009 roku.

10,

Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Troszynie

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę znak BIG/TJ.7351/496/99 z dnia 22.03.1999r.

- Dziennik budowy Nr 94/2000 z dnia 13.12.2000r. (wpis z dnia 28.02.2001r.)

Wykonano stan zerowy budynku.

11.

Drogi na osiedlu „Światowid” w Wolinie

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę znak BOS-7351/VI-1/00 z dnia 28.01.2000r.

- Dziennik budowy Nr 52/2000 z dnia 7.08.2000r. (wpis z dnia 5.01.2007r.)

zakończono w 2007 roku budowę ulicy Spokojnej i Sienkiewicza ( marzec 2007). Wartośc prac budowlanych po stronie Gminy Wolin 700,0 tyś zł wraz z wykupem nieruchomości i budową oświetlenia ulicznego. Do wykonania pozostała ul. Krzywoustego, Mieszka I, Wiejska, Nowoprojektowana oraz parking przy stadionie miejskim w Wolinie. Złożono wniosek do budżetu o zabezpieczenie środków finansowych na budowę ul. Krzywoustego.

12.

Wodociąg wiejski w Wisełce

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę znak NB.MB-7351-252/96/W-538A z dnia 29.07.1998r.

Na dzień 26,11,2007 roku wykonano sieć wodociągową w m. Wisełka od ujęcia wody do ulicy Łąkowej. Pozostał do wykonania odcinek od ul. Łąkowa do osiedla tz. Molkowo.

13.

Adaptacja budynku przedszkola z przeznaczeniem na trzy lokale mieszkalne oraz salę dydaktyczną w Ostromicach, gm. Wolin

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę znak BOŚ.WB.7511/638/2004 z dnia 9.11.2004r.

Wykonano adaptację obiektu na dwa lokale mieszkalne.- I etap prac budowlanych. II etap wykonany w 2007 roku - wydzielenie lokalu nr 3 do zbycia w drodze przetargu nieograniczonego oraz doprowadzenie do pomieszczenia świetlicy wiejskiej zasilania energetycznego z opomiarowaniem, kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej .

14.

Kanalizacja sanitarna w ul. Polnej, Krzywej, Ogrodowej, Prostej, Mickiewicza, Świerczewskiego i Kolejowej w Wolinie

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę znak BOŚ-7351-20/W/99

- Dziennik budowy Nr 342/01 z dnia 26.11.2001r.

Zadanie włączone do pakietu zadań objętych Funduszem Spójności. Rrealizacja Związek Gmin Wyspy Wolin, zadanie ujęte w harmonogramie prac do realizacji w 2009 roku.

15.

Sieć gazowa, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej i deszczowej na osiedlu „Światowid” II w Wolinie

Gmina Wolin

- Projekt techniczny wraz z pozwoleniem na budowę.

Wykonano z całego zadania objętego pozwoleniem: stacje transformatorową z zasilaniem kablowym 15 kV wraz z likwidacją linii SN , przejścia technologiczne pod ulicą wiejską w kierunki osiedla Światowid II.

16.

a) Kanalizacja Warnowo-Kodrąb-Unin,

b) Kanalizacja Sierosław-Łuskowo,

c) Kanalizacja Korzęcin-Jarzębowo-Unin,

d) Kanalizacja z Grodna do Międzywodzia,

e) Kanalizacja Domysłów-Żółwino-Kołczewo,

f) Sieć wodociągowa w Wisełce-Kołczewie-Żółwinie,

g) Budowa ujęcia wody Kodrąbek, stacji uzdatniania w Warnowie wraz z kolektorami dosyłowymi do gmin Międzyzdroje i Wolin

h) Budowa kanalizacji sanitarnej na części lądowej Gminy Wolin

( Ostrowice-Troszyn- Piaski), (Skoszewo-Gogolice- Recław),

( Wiekowo- Wiejkówko- Koniwo- Skoszewo)

(Dobropole-Parłówko-Parłowo-Troszyn)

(Piaski- Rzeczyn - O. Wolin)

Drabino - indywidualna oczyszczalnia ścieków.

Związek Gmin Wyspy Wolin

- Pozwolenie na budowę dla sieci rozdzielczej i przesyłowej : trasa ; Domysłów-Żółwino-Kołczewo, Warnowo-Kodrąb-Unin, Sierosław - Łuskowo. Korzęcin-Jarzębowo- Unin. Uzyskał Związek Gmin Wyspy Wolin.

Koncepcja programowo - techniczna z czerwca 2000 roku.

Zadanie włączone do pakietu zadań objętych Funduszem Spójności. Realizacja Związek Gmin Wyspy Wolin, zadanie ujęte w harmonogramie prac do realizacji w latach 2008 - 2009 .

Po stronie Gminy Wolin dla realizacji powyższego należy wykonać:

- uzyskać decyzję lokalizacji celu publicznego dla każdego z zadań

- uzyskać decyzje środowiskowe wraz z raportami oddziaływania na środowisko,

Autor koncepcji Pan Waldemar Łągiewka. Opracowanie jest włączone do harmonogramu zadań inwestycyjnych objętych Funduszem Spójności. Po uzyskaniu akceptacji przez wyznaczonego dla obsługi funduszu „operatora” możliwe będzie określenie obszarów o wymaganym wskaźniku efektywności i podjęcie prac projektowych.

17.

Modernizacja i odwodnienie ul. Słowiańskiej

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę,

- Dziennik budowy

Wykonano odcinek od ul. Jaracza do ul. Zamkowej oraz ciąg pieszy od ulicy Parkowej do ulicy Jaracza. W roku 2007 w ramach w/w opracowania wykonano dwa przejścia dla pieszych tz. :garby” wraz z oznakowaniem.

18.

Pole refulacyjne na wyspie Ostrów w Recławiu

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę Decyzja Nr 47/99 znak AB.I.8W.7351/25.5/99 z dnia 16.12.1999r.,

- Dziennik budowy Nr 75/01 z dnia 22.10.2001r.

Wykonano część prac ziemnych przy realizacji obwodnicy wsi Dargobądz i Miasta Wolina. Na teren wyspy zrzucono - około 60,0 tyś ton podnosząc teren wyspy na obszarze około 2,5 h. W roku 2007 wykonano przebudowę zasilania energetycznego z podziałem na Stowarzyszenie ( obszar skansenu0 i Gminę Wolin ( oświetlenie ciągu pieszego z Recławia do Wolina). Ponadto wybudowano nowe przyłącze wodociągowe zasilające teren skansenu.

19.

Budowa sieci wodociągowej z m. Wisełka do m. Kołczewo

Gmina Wolin

- Projekt techniczny w trakcie opracowania

Projektant Pani Ewa Jeleńska. Projekt złożony w Starostwie Powiatu Kamieńskiego z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Opracowano w ramach w/w zadania: Raport oddziaływania na środowisko, wyłączenie części działek z produkcji rolnej, Decyzje środowiskową wraz z zgodą Wolińskiego Parku Narodowego.

20.

Rozbudowa sieci wodociągowej w Uninie

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę DEC nr 559/2007 z dnia 15,11,2007 roku

Projektant Pani Ewa Jeleńska. Wartość kosztorysowa prac budowlanych 218,0 tyś zł. Teren opracowania leży w projektowanym obszarze Natura 2000

21.

Budowa sieci wodociągowej z m. Rabiąż do m. Kolonia Domysłów

Gmina Wolin

- Projekt techniczny w trakcie opracowania

Projektant Sławomir Cackowski. Złożony wniosek o uzyskanie Decyzji środowiskowej. Zakończony proces projektowania , projekt techniczny złożony w Starostwie Powiatu Kamieńskiego z wnioskiem o uzyskanie decyzji uzgodnienia ZUD. Teren opracowania leży w projektowanym obszarze Natura 2000

22.

Budowa sieci wodociągowej z m. Korzęcin do m. Kolonia Korzęcin

Gmina Wolin

- Projekt techniczny w trakcie opracowania

Projektant Sławomir Cackowski. Złożony wniosek o uzyskanie Decyzji środowiskowej. Zakończony proces projektowania , projekt techniczny złożony w Starostwie Powiatu Kamieńskiego z wnioskiem o uzyskanie decyzji uzgodnienia ZUD. Teren opracowania leży w projektowanym obszarze Natura 2000

23.

Budowa sieci wodociągowej z m. Ładzin do m. Rabiąż

Gmina Wolin

- Projekt techniczny w trakcie opracowania

Projektant Sławomir Cackowski. Złożony wniosek o uzyskanie Decyzji środowiskowej. Zakończony proces projektowania , projekt techniczny złożony w Starostwie Powiatu Kamieńskiego z wnioskiem o uzyskanie decyzji uzgodnienia ZUD. Teren opracowania leży w projektowanym obszarze Natura 2000

24.

Budowa sieci wodociągowej z m. Kołczewo do m. Wartowo

Gmina Wolin

- Projekt techniczny w trakcie opracowania

Projektant Wojciech Zarzeka. Po złożeniu wniosku o uzyskanie decyzji środowiskowej na podstawie decyzji Urzędu Wojewódzkiego należy opracować raport oddziaływania na środowisko. Szacunkowa wartość prac projektowych 15,0 tyś zł. Zadanie nie objęte umową podstawową. Teren opracowania leży w projektowanym obszarze Natura 2000. Zakończony proces projektowania , Uzyskano decyzję ZUD.

25.

Budowa sieci wodociągowej z m. Łuskowo do m. Korzęcin i Jarzębowo

Gmina Wolin

-

Projektant Sławomir Cackowski. Złożony wniosek o uzyskanie Decyzji środowiskowej. Zakończony proces projektowania , uzyskano decyzję uzgodnienia ZUD. Teren opracowania leży w projektowanym obszarze Natura 2000

26.

Budowa przyłącza i kotłowni do projektowanego budynku Ośrodka Kultury Miasta i Gminy w Wolinie przy ul. Katedralnej na działce nr 58/33

Gmina Wolin

- Pozwolenie na budowę Nr 36/2007, znak: BOŚ.KB.7351/613/2006 z dnia 5.02.2007r.

W roku 2007 zakończono proces projektowania przyłącza gazowego lokalnej kotłowni gazowej i uzyskano decyzje pozwolenia na budowę. Z Zakładem Gazowniczym w Szczecinie podpisano umowę na budowę przyłącza gazowego do budynku. Koszty budowy przyłącza w całości ponosi Zakład gazowniczy. Termin przystąpienia do prac budowlanych styczeń 2008 roku.

27.

Remont dachu budynku nr 4 przy ulicy Swierczewskiego

Gmina Wolin

Zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę z dnia

W roku 2007 ogłoszono przetarg na remont pokrycia połaci dachowej. Wybrano wykonawcę prac budowlanych. Brak zgody jednego z właścicieli budynku spowodował zawieszenie postępowania w przedmiocie wykonania remontu dachu. Ponadto dla ustalenia właściwego podziału kosztów ( zmiana udziałów po podziale działki na dwie odrębne zabudowane budynkami mieszkalnymi nieruchomości) wszczęto procedurę notarialnego ich ustalenia. Na wniosek Gminy Wolin Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego zmienił termin realizacji postanowienia nakazującego wykonanie remontu dachu budynku nr 4 na dzień 30 czerwca 2008 roku. Wykonano niezbędne prace dekarskie zabezpieczające lokale mieszkalne przed zalewaniem wodami opadowymi.

28.

Budowa kaplicy cmentarnej w Wolinie.

Gmina Wolin

Pozwolenie na budowę DEC. Nr 602/2005 z dnia 27,10,2005 roku

Dziennik budowy nr 193/2006 dz dnia 30,05,2006 roku

Złożony wniosek do budżetu o zabezpieczenie środków finansowych na dokończenie budowy. Wartość prac budowlanych 270,0 tyś zł.

29.

Lokalny program rewitalizacji Miasta Wolin

Gmina Wolin

W celu uporządkowania zabudowy, infrastruktury, pozyskania nowych terenów dla budownictwa mieszkaniowego o wysokich walorach lokalizacyjnych, zabudowy nabrzeża cieśniny Dziwna w tym zadania pn. Budowa infrastruktury i wspólnej marki turystycznej Zachodniopomorskiego szlaku Żeglarskiego zlecono opracowanie projektu rewitalizacji. Opracowanie to jest dokumentem wymaganym przy ubieganiu się o środki pomocowe z funduszy europejskich, określa kierunki w uzgodnieniu z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków dalszej zabudowy Miasta w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej ( odbudowa kwartałów, dworku barokowego z XVIII w.

30.

Oświetlenia miejscowości wiejskich:

Gogolice, Dobropole, Mierzęcin Kolonia, Laska kolonia,

Gmina Wolin ENEA Międzyzdroje

Uzyskano warunki technicznego przyłączenia. Zawarto umowy przyłączeniowe na realizację z Enea SA Szczecin . Część z zadań :

1. oświetlenie uliczne w m. Laska Kolonia do posesji P. Krawczyka - 650,0 m

2. oświetlenie uliczne w m. Laska Kolonia do posesji P. Szafranowskiego 1200,0 m

wykona ENEA Szczecin, Gmina Wolin poniesie jedynie koszty opłaty przyłączeniowej.

Pozostałe zadania wiążą się koniecznością zabezpieczenia środków finansowych w budżecie 2008 roku.

31.

Adaptacja obiektów powojskowych na lokale socjalne w Chynowie

Gmina Wolin

Uzyskano warunki technicznego przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej. Zlecono w 2007 wykonanie wewnętrznej instalacji elektrycznej w bud. Nr 1, na podstawie umowy przyłączeniowej Enea wykona przyłącza energetyczne, opracowanie projektu zmiany sposobu użytkowania wraz z projektami przyłączy wod - kan. Obecnie zakończono prace związane z budową wewnętrznej instalacji elektrycznej w budynku Nr 1.

32.

Oznakowanie turystyczno - informacyjne Gminy Wolin

Gmina Wolin

Budową systemu informacji turystycznej objęto miejscowości Wolin, Kołczewo, Wisełka i Recław. Prace zakończono w miesiącu czerwcu 2007 roku.

33.

Dworek barokowy z XVIII w

Gmina Wolin

Opracowano koncepcję architektoniczno - użytkową rewitalizacji z przeznaczeniem obiektu na budynek Centrum Integracji i Współpracy Międzynarodowej. Opracowany projekt jest materiałem wyjściowym do ubiegania się o środki pomocowe z unii europejskiej. Koncepcja została uzgodniona z Wojewódzkim Konserwatorem Zbytków w Szczecinie.

34

Modernizacja stadionu miejskiego w Wolinie

Gmina Wolin

Uzyskano decyzje celu publicznego. Złożono akces został wniosek do Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego o dofinansowanie zadania. Zlecono opracowanie projektu koncepcji programowo przestrzennej przebudowy miejskiego stadionu.

35.

Wiata przeładunkowa

Gmina Wolin

Złożono wniosek o wydanie decyzji pozwolenia na budowę - listopad 2007 roku.

Autorem opracowania jest Biuro Inżynierskie Anna Gontarz Bagińska z Gdańska. Złożono projekt budowlany do Starosty Powiatu Kamieńskiego z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę. Ogłoszono przetarg na budowę hali. Termin otwarcia ofert 04,12,2007 roku.

Do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę konieczne było uzyskanie n/w dokumentów:

-Warunków technicznego przyłączenia do sieci energetycznej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej

-Decyzji lokalizacji celu publicznego

-Decyzji wyłączenia części działki z produkcji rolnej

-Wtórnik do celów projektowych

-Raportu oddziaływania na środowisko

-Decyzji środowiskowej dla obszaru Natura 2000

-Specyfikacji technicznych

-Decyzji uzgodnienia lokalizacji wjazdu

-Uzgodnienia ZUD

- Uzgodnienie lokalizacji wjazdu na teren posesji

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-01-2008 10:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 10:01