Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 27 kwietnia 2007 r. do 14 czerwca 2007 r.


OAS/R.P.0055-4/2007 Wolin, dnia 14.06.2007r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 26 kwietnia do 14 czerwca 2007 r.

Na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 56/07 w sprawie w sprawie ustalenia normy zużycia paliwa (etyliny) w przecinarce spalinowej Partner K1250 Active.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 57/07 w sprawie powołania na stanowisko Zastępcy Burmistrza Wolina Pana Ryszarda Mroza.

Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 58/07 w sprawie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. - dotyczy kwoty 50.000,00 zł.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 59/07 w sprawie w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2007 r. - dotyczy kwoty 411.401,50 zł.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 60/07 w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Wolina - Pana Ryszarda Mroza - do podpisywania decyzji w indywidualnych sprawach w zakresie administracji publicznej.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Aleksandry Siekierskiej w sprawie rozłożenia należności na raty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie ceny sprzedaży dz. nr 24/27 położonej w obrębie 3 Wolina zabudowanej budynkiem mieszkalno - użytkowym na 6 rat rocznych po 3.222,63 zł butto płatnych do dnia 31.07. każdego roku.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Artura Polaka w sprawie przedłużenia umowy dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy nr 549 na cz. dz. nr 10/12 o pow. 161,50 m2 położonej w obrębie 6 Wolina zabudowanej pomieszczeniem gospodarczym, w części wykorzystywanej pod uprawę warzyw na okres do 30.09.2010 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie Pani Jolanty Żurawskiej w sprawie przedłużenia umowy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie na kolejne 3 lata umowy na bezpłatne korzystanie przez nauczycieli z działki gruntu szkolnego nr 64/3 w Koniewie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Wiolety Mitury w sprawie przełożenia terminu płatności i podjął decyzję o przesunięciu terminu płatności raty w kwocie 2.289,63 zł wraz z odsetkami z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego do dnia 30.12.2007 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Teresy Sałek w sprawie przesunięcia terminu płatności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu płatności raty w kwocie 215,00 zł wraz z odsetkami z tytułu wykupu lokalu mieszkalnego do dnia 30.07.2007 r. Podstawa prawna: § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXXVII/382/06 z dnia 22.04.2006 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Janiny i Jana Kaznowskich w sprawie rozłożenia należności na raty i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie na 12 rat miesięcznych opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za lata 2006 - 2007 działki w Skoszenie w kwocie 930,30 zł wraz z odsetkami. Podstawa prawna: § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXXVII/382/06 z dnia 22.04.2006 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Haliny i Wincentego Puchała w sprawie przełożenia terminu płatności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przesunięcie terminu płatności czynszu dzierżawnego za 2007 r. w kwocie 250,49 zł do dnia 31.07.2007. Podstawa prawna: § 4 Uchwały Rady Miejskiej w Wolinie Nr XXXVII/382/06 z dnia 22.04.2006 r.

Na posiedzeniu w dniu 4 maja:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 61/07 w sprawie w sprawie powołania zespołu zadaniowego ds. zamówień publicznych i komisji przetargowej w Urzędzie Miasta w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 9 maja:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 6207 w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości sprzedawanej lub oddawanej w użytkowanie wieczyste w pierwszym przetargu.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 63/07 w sprawie powołania stałej komisji do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Wolin.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Elżbiety Łodyga w sprawie dzierżawy i podjął decyzję o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres do 30.09.2008 r. cz. dz. 260/4 i 264/5 o łącznej pow. 133 m2 w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

Na posiedzeniu w dniu 10 maja:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 64/07 w sprawie w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia kontroli w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wolin

Na posiedzeniu w dniu 14 maja:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej o zmianie uchwały w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i przyjęcia jego statutu.

 2. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - dotyczy kwoty 250.000,00 zł.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż dz. nr 364 o pow. 1473 m2 w Dargobądzu na warunkach I przetargu.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 404/4 o pow. 0,22 ha i dz. nr 405 o pow. 0,09 ha położonych w Warnowie jako jedną nieruchomość, przewidziane w Studium pod zabudowę mieszkaniową.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Henryka Krynickiego w sprawie dzierżawy i podjął decyzję o przeznaczeniu do wydzierżawienia cz. dz. 848 w Kołczewie z przeznaczeniem pod ustawienie reklamy na okres od 01.06.2007 do 31.08.2007 w miejscu poprzedniej reklamy.

Na posiedzeniu w dniu 23 maja:

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż dz. nr 115/1 o pow. 2033 m2 położonej w Wolinie przy ul. Świerczewskiego. Warunki przetargu:

- cena wywoławcza - 154.746,00 zł;

- wadium - 10%;

- ogłoszenie zamieścić w Urzędzie, Internecie, prasie, BIP-ie;

- w ogłoszeniu zamieścić informację na temat przebiegającej przez działkę sieci uzbrojenia, zapewnienia dostępu do sieci dla jej użytkownika a także zobowiązania nabywcy do przeniesienia na własny koszt sieci kanalizacji sanitarnej podłączonej do budynku Publicznej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu ponownego przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż dz. nr 40/28 o pow. 585 m2 w obrębie 2 Wolina. Warunki przetargu:

- cena wywoławcza - 20.545,00 zł;

- wadium - 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie zamieścić w Urzędzie, Internecie, prasie, BIP-ie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o sprzedaży w drodze przetargu ograniczonego ustnego dz. o nr od 33/8 do nr 33/11, od nr 33/13 do nr 33/16 położonych w obrębie 4 Wolina pod garaże. Warunki przetargu:

- w przetargu mogą uczestniczyć właściciele i najemcy lokali mieszkalnych znajdujących się na dz. nr 33/19 przy ul. Mickiewicza w Wolinie;

- cena wywoławcza ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 62/2007 z dnia 09.05.2007 r.;

- ogłoszenie w Urzędzie, Internecie, prasie, BIP-ie, a ponadto przesłać do osób zainteresowanych.

Na posiedzeniu w dniu 25 maja:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia zasad przyznawania dodatku motywacyjnego, funkcyjnego i za trudne warunki pracy oraz innych niektórych składników wynagrodzenia i innych świadczeń przysługujących nauczycielom zatrudnionym w przedszkolu i szkołach, których organem prowadzącym jest Gmina Wolin.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Łuskowo, Gmina Wolin.

 1. Burmistrz przygotował projekt Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, Gmina Wolin.

 1. Burmistrz przygotował projekt Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Mokrzyca, Gmina Wolin.

 1. Burmistrz przygotował projekt Rady Miejskiej w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Strzegowo i Ostromice, Gmina Wolin.

 1. Burmistrz przygotował projekt Rady Miejskiej w sprawie uchylenia uchwały Nr XI/109/2003 rady Miejskiej z dnia 23 sierpnia 2003 r. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości zabudowanej obiektem byłego przedszkola położonej w działce nr 20/12 o pow. 0,30 ha w udziale 42681/45213 w obrębie Ostrowice, wraz ze zmianą z dnia 22 grudnia 2005 r.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie dla Stowarzyszenia „POMOC” lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku szkoły na działce nr 44 w Ostrowicach wraz z przypadającym na ten lokal udziałem 7115/44754 części w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniem gospodarczym.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie upoważnienia Burmistrza Wolina do zaciągania zobowiązań z tytułu umów wieloletnich.

Na posiedzeniu w dniu 30 maja:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustanowienia zasad przysługiwania diet oraz zwrotu kosztów podróży przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych w Gminie Wolin.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 77/07 w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Dyrektorowi Publicznej Szkoły Podstawowej w Dargobądzu - Pani Jolancie Ziemiańskiej do zarządu w udziale nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym w Dargobądzu, uchylając jednocześnie Zarządzenie Burmistrza Wolina Nr 67/07 z dnia 23 maja 2007 r.

Na posiedzeniu w dniu 5 czerwca:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie rodzajów specjalistycznych usług opiekuńczych, kwalifikacji osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków i trybu ustalania oraz pobierania opłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego zabudowaną nieruchomość nr 20/27 o pow. 8370 m2 położoną w Wolinie przy ul. Mickiewicza z przeznaczeniem pod budowę obiektu handlowo - usługowego. Warunki przetargu:

- cena wywoławcza ustalona zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 62/07 z dnia 09.05.2007 r., a mianowicie do wartości ustalonej przez rzeczoznawcę w kwocie 986.522,00 zł należy doliczyć koszty przygotowania nieruchomości do sprzedaży;

- wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej;

- postąpienie zgodnie z przepisami:

- nabywca nieruchomości zobowiązany będzie do przeniesienia na własny koszt sieci infrastruktury technicznej poza obręb działki na podstawie warunków technicznych uzyskanych od zarządzających poszczególnymi mediami, ponadto nabywca zobowiązany będzie do wykonania na własny koszt przyłącza energetycznego do budynku stolarni znajdującego się na dz. nr 20/28 według wydanych przez Zakład Energetyczny w Międzyzdrojach;

- ogłoszenie o przetargu zamieścić w Urzędzie, Internecie, prasie ogólnopolskiej, BIP-ie.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jarosława Sumera w sprawie dzierżawy i podjął decyzję o przeznaczeniu do wydzierżawienia na okres do 30.09.2008 r. cz. dz. nr 61/29 o pow. 150 m2 położonej w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławie Pani Bożeny Lysy w sprawie użyczenia i podjął decyzję o zawarciu umowy użyczenia na okres kolejnych 3 lat z Dyrektorem Publicznego Gimnazjum w Sierosławie na dz. nr 60/2 o pow. 1,94 ha wykorzystywaną jako zielona sala gimnastyczna na potrzeby szkoły.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Romana Leśniewskiego w sprawie umorzenia należności i podjął następującą decyzję:

- brak zgody na umorzenie zaległego czynszu mieszkalnego z tytułu najmu budynku mieszkalnego;

- zaległy czynsz wraz z odsetkami w kwocie łącznej 2.486,08 zł winien być zapłacony do końca 2007 r.;

- najemca jeżeli chce zasiedlić budynek ponownie (po śmierci męża) musi złożyć oświadczenie, że wyremontuje budynek na własny koszt, albowiem Urząd Miasta nie wyasygnuje żadnych środków na remont ponieważ nie ma takich w budżecie;

- najemca winien złożyć oświadczenie, ze po spłacie zadłużenia wykupi przedmiotową nieruchomość.

Na posiedzeniu w dniu 11 czerwca:

 1. Burmistrz podpisał porozumienie z Fundacją „Razem Bezpieczniej” z siedzibą w Szczecinie przy Placu Armii Krajowej 1 w sprawie przekazania środków z budżetu Gminy Wolin w kwocie 15.000,00 zł na pokrycie części kosztów funkcjonowania komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem na zabezpieczenie porządku publicznego w Gminie Wolin w sezonie letnim 2007 r. w tym w czasie Festiwalu Słowian i Wikingów.

Na posiedzeniu w dniu 14 czerwca:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie odwołania Pani Ilony Doniak ze stanowiska Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu cywilnego w Wolinie.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Pani Anny Potockiej - Banak oraz Joanny Kulikow na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu cywilnego w Wolinie.

5

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 31-01-2008 10:00
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2008
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2008 10:00