Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Burmistrz Wolina ogłasza otwarty konkurs ofert na " Prowadzenie szkoły tańca towarzyskiego " Jantar " w Wolinie w 2004 r.


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT

Burmistrz Wolina, na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ogłasza otwarty konkurs ofert na: "Prowadzenie szkoły tańca towarzyskiego „JANTAR” w Wolinie w 2004 r.",

Formami realizacji zadania publicznego winno być systematyczne prowadzenie zajęć tanecznych, udział w szkoleniach, obozach sportowych, turniejach ogólnopolskich i zagranicznych, jak również organizowanie turniejów ogólnopolskich.

W budżecie Gminy na 2004 r. przeznaczono na wsparcie realizacji zadania kwotę - 3 000,00 PLN. W 2003 r. podmiot realizujący to zadanie otrzymał dotację w wysokości 2 500 zł.

Dotacja na wsparcie realizacji zadania będzie przekazywana dla organizacji pozarządowej, podmiotu, którego oferta zostanie wybrana - sukcesywnie, w powiązaniu ze strukturą kształtowania się wydatków przedstawioną w ofercie, według terminów ustalonych w umowie.

Dotacja będzie przekazywana w formie przelewu na konto organizacji pozarządowej, podmiotu. Pierwsza transza zostanie przekazana wciągu 30 dni od daty podpisania umowy.

Ofertę wraz z programem zajęć, szkoleń, obozów, turniejów należy złożyć w terminie do dnia 22 czerwca 2004 r., w pokoju 108 Urzędu Miasta w Wolinie.

Ofertę należy przedłożyć zgodnie ze wzorem oferty realizacji zadania publicznego, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania

Do oferty należy załączyć:

1) harmonogram realizacji zadania

2) odpis z rejestru organizacji pozarządowej, podmiotu składającego ofertę,
3) oświadczenie o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy

Oferty zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od upływu terminu składania ofert.

Wybór oferty będzie uwzględniał: ocenę możliwości realizowania zadania przez organizacje pozarządową, podmiot, działające w sferze zadań pożytku publicznego, jego dotychczasowe doświadczenie, zabezpieczenie kadrowe, organizacyjne, kalkulację kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania ( liczby dzieci i młodzieży objętych zajęciami tańca towarzyskiego rozkładu zajęć, obozów turniejów.

Kryteria oceny ofert:

Każda z ofert będzie oceniana w skali 0-100 pkt.

  • za stosunek kwoty środków własnych i z innych źródeł do kwoty dotacji
    Gminy - max 50 pkt.

  • za doświadczenie, zasoby kadrowe, program zajęć, szkoleń, turniejów - max 50 pkt.

Wolin, dn. 20.05.2004 r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Stanisław Łaszcz 25-05-2004 11:43
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-05-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-05-2004 11:43