Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Informacja z decyzji podjętych przez Burmistrza Wolina w dniach od 3 sierpnia do 10 października 2006 r.


OAS/R.P.0055-4/2006 Wolin, dnia 10.10.2006 r.

INFORMACJA

Z DECYZJI PODJĘTYCH PRZEZ BURMISTRZA WOLINA

w dniach od 3 sierpnia do 10 października 2006 r.

Na posiedzeniu w dniu 8 sierpnia:

   1. Burmistrz podjął decyzję o przeprowadzeniu przez pracowników Referatu Gospodarczego remontu lokalu mieszkalnego nr 3 w budynku nr 1 w Jagniątkowie polegającego na zrobieniu w lokalu łazienki i wyposażenia jej w wannę, umywalkę i sedes.

Na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia:

1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. nr 177/4 o pow. 1111 m2 położonej w Kołczewie. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu II przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. nr 10/11 o pow. 573 m2 położonej w obrębie 6 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu V przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących dz. nr 512/4 o pow. 1006 m2, dz. nr 512/5 o pow. 1291 m2 , dz. nr 512/6 o pow. 1463 m2 położonych w Ładzinie. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu III przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących dz. nr 40/11 o pow. 583 m2 wraz z udziałem do 1/6 w dz. nr 512/7 o pow. 1219 m2 stanowiącej drogę, dz. nr 40/25 o pow. 553 m2 wraz z udziałem do 1/6 w dz. nr 512/7 o pow. 1219 m2 stanowiącej drogę, dz. nr 40/26 o pow. 553 m2 wraz z udziałem do 1/6 w dz. nr 512/7 o pow. 1219 m2 stanowiącej drogę położonych w obrębie 2 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. nr 371/13 o pow. 0,0630 ha położonej w Dargobądzu. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu V przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. nr 268/9 o pow. 1836 m2 położonej w obrębie 4 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

Na posiedzeniu w dniu 21 sierpnia:

   1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 52/06 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Koniewie Pani Jolancie Jadwidze Żurawskiej.

   1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 53/06 w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego z Oddziałem Żłobkowym w Wolinie Pani Grażynie Danucie Słoninie.

   1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 54/06 w sprawie przeglądu dokumentów stanowiących tajemnicę państwową i służbową.

   1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 55/06 w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. - dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 35.894,00 zł.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nadania statutu Urzędowi Miasta w Wolinie.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. - dotyczy zwiększenia wydatków o kwotę 4.500.000,00 zł.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zakresu i formy przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2006 r.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie procedury tworzenia, uchwalania i dokonywania zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. - dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 109.117,37 zł.

Na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia:

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia boiska sportowego z placem zabaw i obiektem socjalnym w Mokrzycy Małej.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia boiska sportowego z placem zabaw i obiektem socjalnym w Draminie.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia boiska sportowego z obiektem socjalnym w Kodrąbku.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie urządzenia boiska sportowego z obiektem socjalnym w Wiejkowie.

   1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie realizacji inwestycji infrastrukturalnej w zakresie budowy schroniska dla bezdomnych zwierząt w Mokrzycy Małej.

Na posiedzeniu w dniu 24 sierpnia:

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy „SPRINT” Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Heyki 27c w sprawie uzgodnienia przebiegu trasy projektowanych przyłączy telefonicznych i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie linii telefonicznej przez teren dz. nr 204/24 w Kołczewie zgodnie z załączonym projektem zagospodarowania terenu.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Ireneusza Krzewiak właściciela Sklepu Spożywczo - Przemysłowego położonego w Wolinie przy ul. Niedamira 8 w sprawie kupna budynku gospodarczego i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na sprzedaż budynku gospodarczego na rzecz właściciela lokalu użytkowego - sklepu przy ul. Niedamira 8 w Wolinie z uwzględnieniem w cenie sprzedaży nakładów poniesionych przez nabywcę na remont obiektu przeprowadzony zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Ewy i Leszka Grochulskich w sprawie kupna części działki i podjąl decyzję o wystąpieniu do Wojewody Zachodniopomorskiego o przekazanie Gminie Wolin drogi stanowiącej dz. nr 268/7 w obrębie 3 Wolina. Decyzja o sprzedaży zainteresowanym części w/w działki może być podjęta po przejęciu działki przez Gminę.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Urszuli Karasz w sprawie kupna lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Parkowej 2/5 w Wolinie na rzecz najemcy.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Marii Dureckiej w sprawie pokrycia przez Gminę kosztów i podjął decyzję o pokryciu przez Gminę kosztów zawarcia umowy notarialnej sprzedaży lokalu mieszkalnego w Wiejkowie 12/3.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Śródkowskiego w sprawie kupna lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Konopnickiej 4a/6 w Wolinie na rzecz najemcy a także pokryciu przez Gminę kosztów zawarcia umowy notarialnej sprzedaży tego lokalu mieszkalnego. Nabywca lokalu będzie zobowiązany ponieść koszty przygotowania lokalu do sprzedaży.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Stowarzyszenia „Liga Morska i Rzeczna” Jacht Klub Wolin w sprawie przedłużenia bezpłatnego użytkowania nieruchomości i podjął decyzję o przedłużeniu umowy użyczenia dz. nr 57/9 w Wolinie przy ul. Mostowej 1 na okres kolejnych 3 lat.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Małgorzaty Wągrockiej w sprawie nabycia działki budowlanej i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 364 o pow. 1473 m2 położonej w Dargobądzu. Warunki przetargu:

- wadium - 10%;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie o przetargu w Urzędzie, sołectwie, Internecie, BIP-ie, prasie.

  1. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „GEOBUD” S.C. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c w sprawie odstąpienia od naliczania odsetek i podjął decyzję o odstąpieniu od naliczania odsetek z tytułu nieterminowego podziału działek nr 101, 4/2 i 4/4 w Płocinie z uwagi na to, że przedłużenie terminu nastąpiło bez winy wykonawcy.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Budzyńskiego w sprawie kupna nieruchomości i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży dz. nr 213/27 o pow. 176 m2 położonej w obrębie 4 Wolina na polepszenie warunków zagospodarowania dz. nr 213/5.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Artura Blumberga w sprawie kupna lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Słowiańskiej 4/3 w Wolinie na rzecz najemcy.

  1. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 198/40 o pow. 861m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji letniskowej oraz usług komercyjnych i udziału w wysokości 1/53 w dz. nr 198/12 o pow. 12305 m2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową oraz udziału w wysokości1/53 w dz. nr 198/13 o pow. 175m2 przeznaczonej na przepompownie ścieków położonych w Zastaniu za łączną kwotę 68.880,00 zł.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Pawła Starzyńskiego w sprawie nabycia nieruchomości i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, ze dz. nr 413 w Kołczewie nie została przeznaczona do sprzedaży. Obecnie trwa aktualizacja Studium Zagospodarowania Przestrzennego, która obejmuje także dz. nr 413 i dopiero po zakończeniu aktualizacji może zapaść decyzja o przeznaczeniu tej nieruchomości do sprzedaży.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Marianny Schulz w sprawie kupna lokalu mieszkalnego i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że lokal ten nie jest przeznaczony do sprzedaży w drodze publicznego przetargu, lecz jest przewidziany do zasiedlenia dla osoby z listy osób oczekujących na mieszkanie komunalne tworzonej przez Urząd Miasta.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Franciszka Brzoza w sprawie umorzenia należności i podjął decyzję o umorzeniu zaległego czynszu wraz z odsetkami w kwocie 517,58 zł z tytułu najmu lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku świetlicy w Skoszewie z uwagi na trudną sytuację najemcy.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Doroty i Mariana Osadnik w sprawie rozłożenia na raty należności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie na raty na okres 5 lat kwoty opłaty planistycznej w wysokości 30.977,70 zł wynikającej z decyzji od nr RG/GP-73230-1/06 do nr RG/GP.73230-10/06.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Anny i Romana Nowaszyńskich i Agnieszki i Krzystofa Pieroszkiewicz w sprawie adaptacji poddasza w budynku mieszkalnym podjął decyzję o wyrażeniu zgody na zaadaptowanie części strychu w budynku mieszkalnym w Kodrąbiu 34 z przeznaczeniem na cele mieszkalne przez Państwo Pieroszkiewicz i Nowaszyńskich według przedłożonego przez zainteresowanych projektu. Adaptacja części strychu ma na celu powiększenie posiadanych przez zainteresowanych mieszkań.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Franciszka Jacyno w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 285 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2007 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Frankowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 27 o pow. 280 m2 w obrębie 6 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Danuty Godula w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 61/28 o pow. 50 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Kazimierza Żabskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 251/24 o pow. 400 m2 i cz. dz. nr 251/5 o pow. 100 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2008 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Krzysztofa Paszek w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 44 o pow. 1,4423 ha w obrębie 5 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jacka Bortnowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 99 o pow. 1 ha, cz. dz. nr 99 o pow. 2,5629 ha i cz. dz. nr 105/2 o pow. 0,3263 ha w obrębie 2 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mariusza Skrzyńskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 8 o pow. 2,1221 ha w obrębie 5 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Leszka Makarskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 251/24 o pow. 144 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2008 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Haliny Puchała w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 39/10 o pow. 0,30 ha w obrębie 5 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Eugenii Rzadkowolskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 150 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2007 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Andrzeja Sierka w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 236/16 o pow. 255 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2008 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Marii Klucha w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 286/12 o pow. 470 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jacka Andrzejczaka w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 27 o pow. 250 m2 w obrębie 6 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ewy Żelewskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 236/16 o pow. 300 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2008 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Barbary Stawickiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/20 o pow. 100 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Wincentego Puchała w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/1 o pow. 2 ha w obrębie 5 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tadeusza Siemiątkowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 47/13 o pow. 360 m2 w obrębie 4 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Iwony Kuźniewskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 9 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina pod garaż do dnia 30.09.2007 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Zenona Kapusta w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 44 o pow. 1,50 ha w obrębie 5 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Krystyny Pawłowskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 27 o pow. 312 m2 w obrębie 6 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Józefa Michalaka w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 1/3 o pow. 1,6772 ha i cz. dz. nr 1/3 o pow. 0,5446 ha w obrębie 6 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Konstantego Żużewicza w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 151/51 o pow. 570 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Heleny Pakulak w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 151/51 o pow. 350 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Mirosławy Kozłowskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 39/10 o pow. 15 ha w obrębie 5 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zofii Jantowskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 47/13 o pow. 210 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Kazimiery Tomaszewskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 217 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Haliny Wierzbickiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 240 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Adama Michalskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 64 o pow. 295,50 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Witolda Rudnickiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 14 o pow. 20 m2 w obrębie 6 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Walentyny Smuga w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 117,20 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2007 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Henryka Zbożnika w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 70/24 o pow. 548 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r. Burmistrz polecił zawrzeć w umowie klauzulę, że umowa może być wcześniej rozwiązana w związku z potrzebą zajęcia terenu pod budowę kanalizacji. W tym przypadku dzierżawca będzie zobowiązany udostępnić teren nieodpłatnie bez odszkodowania. Ponadto dzierżawca nie może zmieniać stosunków wodnych na gruncie.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Jadwigi Pisaniec w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 61/28 o pow. m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Krystyny Makarskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 251/24 o pow. 420 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2008 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tadeusza Radys w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 47/13 o pow. 150 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Leonarda Radziwoń w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 25 o pow. 0,50 ha w obrębie 5 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Marka Matys w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 286/12 o pow. 130 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Józefa Szczepańskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 47/13 o pow. 72 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Jadwigi Korczak w sprawie przedłużenia dzierżawy cz. dz. nr 47/13 o pow. 72 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że toczy się postępowanie przed Komisją Regulacyjną d/s Gmin Wyznaniowych Żydowskich i zgodnie z Zarządzeniem z dnia 07.02.2005 r. wszelkie postępowania administracyjne w tych sprawach ulegają zawieszeniu.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Waldemara Kowalczyka w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 27 o pow. 300 m2 w obrębie 6 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Wincentego Puchała w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 20 o pow. 0,8720 ha w obrębie 5 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Marii Szczwińskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 32 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Wiesława Owczarczyk w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 47/13 o pow. 357 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zuzanny Karasińskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 50 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Wojciecha Przybylińskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 83/14 o pow. 0,80 m2 w obrębie 3 Wolina na cele reklamy do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Teresy Cinkuszewskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 251/24 o pow. 300 m2 w obrębie 4 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2008 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zofii Sowińskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 1/58 o pow. 375 m2 w obrębie 6 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Leonarda Sowińskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 1/58 o pow. 400 m2 w obrębie 6 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Krystyny Krzewińskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 27 o pow. 200 m2 w obrębie 6 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tadeusza Lewandowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy cz. dz. nr 58/22 o pow. 370 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że toczy się postępowanie przed Komisją Regulacyjną d/s Gmin Wyznaniowych Żydowskich i zgodnie z Zarządzeniem z dnia 07.02.2005 r. wszelkie postępowania administracyjne w tych sprawach ulegają zawieszeniu.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Jolanty Kiwerskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina pod garaż do dnia 30.09.2007 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Walentyny Smuga w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 12,90 m2 w obrębie 3 Wolina pod cele składowe do dnia 30.09.2007 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Zbigniewa Kabana sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 9,30 m2 w obrębie 3 Wolina pod cele składowe do dnia 30.09.2007 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mieczysława Rybakowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 2/7 o pow. 0,3052 ha i dz. nr 2/8 o pow. 1,48 ha położonych w Żółwinie na cele rolne do dnia 30.09.2016 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Reginy Rudyk w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 33/1 i cz. dz. nr 31 o łącznej pow. 0,45 ha położonych w Sierosławiu na cele rolne do dnia 30.09.2011 r. Burmistrz polecił zawrzeć w umowie klauzulę o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku konieczności rozbudowy ujęcia wody.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Henryka Rusinowicza w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 178 o pow. 0,59 ha położonej w Domysłowie na cele rolne do dnia 30.09.2009 r. Burmistrz zastrzegł, że umowa może zostać zawarta pod warunkiem wydzierżawienia całej dz. nr 178 o pow. 1,41 ha.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Romana Lemantowicza w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 32 o pow. 1,0566 ha i dz. nr 131 o pow. 0,5995 ha położonych w Kołczewie na cele rolne do dnia 30.09.2011 r. Burmistrz polecił zawrzeć w umowie klauzulę o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku konieczności rozbudowy ujęcia wody.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Tadeusza Maciulewicza w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 185/3 o pow. 490 m2 położonej w Recławiu na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Danuty Cendrowicz w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 203 pow. 0,06 ha położonej w Skoszewie na cele rolne do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Piotra Szpak w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 148/2 o pow. 0,7719 ha położonej w Ładzinie na cele rolne do dnia 30.09.2011 r. Burmistrz polecił zawrzeć w umowie klauzulę o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy w przypadku konieczności zajęcia terenu na potrzeby infrastrukturalne Gminy.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Waldemara Koziarskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 156/3 o pow. 0,2819 ha położonej w Domysłowie na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Emilii Gulińskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 75/2 o pow. 500 m2 położonej w Wisełce na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2008 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Doroty Rosół w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 75/2 o pow. 500 m2 położonej w Wisełce na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2008 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Czesława Panońko w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 33/1 o pow. 0,74 ha położonej w Sierosławiu na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Krzos w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 121/1 o pow. 0,70 ha położonej w Łuskowie na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Bolesława Słockiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 150 o pow. 4,22 ha położonej w Kodrąbiu na cele rolne do dnia 30.09.2016 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Eugeniusza Leśkiewicza w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 144 o pow. 1,75 ha położonej w Kodrąbiu na cele rolne do dnia 30.09.2011 r.

  1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Ewy Śliwa w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 39/1 o pow. 1,13 ha położonej w Troszynie na cele rolne do dnia 30.09.2009 r. Ponadto Burmistrz polecił wykazać do dzierżawy cz. dz, nr 39/1 o pow. 0,76 ha położonej w Troszynie.

Na posiedzeniu w dniu 30 sierpnia:

    1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2006 r.

    1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad najmu komunalnych lokali użytkowych i nieruchomości zabudowanych oraz czynszu najmu lokali użytkowych na terenie Gminy Wolin.

    1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 56/06 w sprawie w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy i Miasta Wolin za I półrocze 2006 r.

Na posiedzeniu w dniu 31 sierpnia:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 57/06 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Troszynie.

Na posiedzeniu w dniu 4 września:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 58/06 w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy i Miasta Wolin na 2007 r.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 59/06 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 60/06 w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej dz. nr 130/1 o pow. 1,4160 ha położonej w Wisełce. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych:

- dz. nr 174/10 o pow. 1082 m2 , dz. nr 174/11 o pow. 1040 m2, dz. nr 174/12 o pow. 1058 m2 , dz. nr 174/14 o pow. 1082 m2 , dz. nr 174/15 o pow. 1040 m2 , dz. nr 174/16 o pow. 1058 m2 , dz. nr 174/18 o pow. 1081 m2 położonych w obrębie 3 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż n/w nieruchomości niezabudowanych:

- dz. nr 514/10 o pow. 1110 m2 , dz. nr 514/11 o pow. 1110 m2 , dz. nr 514/14 o pow. 1115 m2 położonych w Ładzinie. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej dz. nr 148/2 o pow. 0,0313 ha położonej w Recławiu. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej dz. nr 54 o pow. 0,3141 ha położonej w Skoszewie. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-

Na posiedzeniu w dniu 14 września:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. - dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 68.800,00 zł.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu I przetargu nieograniczonego ustnego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej dz. nr 115/1 o pow. 2033 m2 położonej w obrębie 4 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

Na posiedzeniu w dniu 15 września:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 61/06 w sprawie w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Publicznego Gimnazjum w Sierosławiu Pani Bożenie Lysy.

Na posiedzeniu w dniu 27 września:

 1. Burmistrz rozpatrzył treść porozumienia przedstawionego przez Woliński Park Narodowy w sprawie regulacji dróg na terenie osiedla mieszkalno - rekreacyjnego w Wisełce i podjął decyzję o odesłaniu projektu porozumienia bez akceptacji z uwagi na to, że projekt porozumienia ma charakter bezzasadnych, dodatkowych roszczeń Wolińskiego Parku Narodowego co do obszaru gruntów gminnych. Burmistrz polecił przypomnieć dyrekcji Wolińskiego Parku Narodowego, że Gmina posiada zawarte z Parkiem porozumienie z dnia 31.01.2005 r. w sprawie uregulowania dróg dojazdowych w miejscowości Wisełka, z którego wynika niezbędne zadośćuczynienie oraz umowę użyczenia z dnia 10.03.2005 r. w sprawie korzystania z tych dróg. mając na uwadze szczegółowe wyliczenie powierzchni gruntów w działce 48/1 przewidzianych pod drogi, których powierzchnia w porozumieniu z dnia 31.01.2005 r. wynosi ok. 970 m2 a w projekcie porozumienia wynosi ok. 1375 m2 , należy stwierdzić, iż obszar ten zwiększyłby się o 405 m2 . Roszczenie Parku z tytułu zwiększonej powierzchni wielokrotnie przekracza obszar gruntów gminnych, które stanowić by miały zadośćuczynienie. Proponowane do przejęcia przez Park dz. nr 33 i 34 o łącznej pow. 4,47 ha nie mogą być przedmiotem rekompensaty za 405 m2 dodatkowej powierzchni dróg. Należy mieć na uwadze, iż zawarte porozumienie ma na celu uregulowanie dróg dojazdowych również do gruntów należących do Parku, które także nie mają bezpośredniego dostępu do drogi publicznej nr 102. W związku z tym istnieje możliwość i taką propozycję przedkłada Gmina, aby za dz. nr 167 w Wisełce Gmina przekazała na rzecz Parku dz. 33 i 34 w Warnowie zbliżone obszarowo, z uwzględnieniem ewentualnej dopłaty różnicy wartości gruntów.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy „MIKROTECH” z siedzibą w Krośnie przy ul. Składowej 9 w sprawie sprzedaży Gminie obiektu po byłej kantynie wojskowej w Chynowie za kwotę 25.000,00 zł plus VAT na potrzeby świetlicy wiejskiej i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że cena obiektu jest nieadekwatna do jego stanu technicznego. Burmistrz polecił powiadomić sołtysa Chynowa o swoim stanowisku a także o tym, że Gmina rozważy możliwość budowy nowej świetlicy wiejskiej na działce gminnej w Chynowie ze środków unijnych przewidzianych na lata 2007 - 2013.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek radnego Konrad Janson zgłoszony na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 29.08.2006 r. i podjął decyzję wystąpieniu do Zarządu Portu Handlowego w Świnoujściu w sprawie przeprowadzenia remontu lub likwidacji pomostu na jeziorze Wisełka, którego jest właścicielem.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek radnego Mieczysław Rybakowski zgłoszony na XXXIX sesji Rady Miejskiej w Wolinie w dniu 29.08.2006 r. i podjął decyzję o uporządkowaniu przez pracowników Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta terenu przy drodze Domysłów - Raciąż gdzie były wznawiane granice.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy „ŁĄKPOL” Sp. z o.o. z siedzibą w Łuskowie 27 w sprawie drogi Domysłów - Raciąż i polecił poinformować zainteresowanych, że korytowanie przedmiotowej drogi zostało zakończone a pracownicy Referatu Gospodarczego Urzędu Miasta niezwłocznie uporządkują teren z odpadów.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Adama Tukaj w sprawie kupna lokalu mieszkalnego i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży lokalu mieszkalnego przy ul. Mickiewicza 4 F w Wolinie na rzecz najemcy z uwzględnieniem nakładów poniesionych przez najemcę na adaptację.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Jolanty Borzęckiej w sprawie dzierżawy terenu pod reklamy i podjął decyzję o przeznaczeniu do dzierżawy na okres 3 lat z przeznaczeniem na umieszczenie reklam tereny położone w dz. nr 205/1 w obrębie 4 Wolina, w dz. nr 71 w Ładzinie i w dz. nr 346 w Kołczewie zgodnie z załączoną do wniosku mapką.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Waldemara Szternal w sprawie rozłożenia na raty należności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie na 10 rat rocznych opłaty adiacenckiej w kwocie 2.321,30 zł ustalonej decyzją nr RG.GP.72290-15/06 z dnia 24.08.2006 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Zakładu Usługowego „KONTRAX” Marian Konrad Wroński z siedzibą w Wolinie ul. Mickiewicza 4 a w sprawie rozłożenia na raty należności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie ceny sprzedaży lokalu użytkowego przy ul. Mickiewicza 4 J w Wolinie w kwocie 17.722,00 zł na siedem rat rocznych.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Andrzeja Zawiślaka w sprawie kupna nieruchomości i podjął decyzję odmowną w tej sprawie, ponieważ dz. nr 4/1 o pow./ 1,63 ha w Chynowie nie została przeznaczona do sprzedaży.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Aleksandry Siekierskiej w sprawie rozłożenia na raty należności i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na rozłożenie na 5 rat rocznych ceny sprzedaży dz. nr 24/27 o pow. 270 m2 w położonej w obrębie 3 Wolina w kwocie 15.849,00 zł.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy „ŁĄKPOL” Sp. z o.o. z siedzbą w Łuskowie w sprawie kupna nieruchomości i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży dz. nr 204/2 o pow. 0,2099 ha i dz. nr 205/1 o pow. 0,1879 ha stanowiących drogi wewnętrzne położonych w Łuskowie z przeznaczeniem na polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości stanowiącej własność wnioskodawcy. Burmistrz polecił powiadomić wnioskodawcę, że nabywca w/w nieruchomości ustanowi prawo bezpłatnego dojścia i dojazdu na rzecz właściciela dz. nr 202/3 w Łuskowie na której znajduje się trafostacja.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Jolanty Borzęckiej w sprawie kupna nieruchomości i podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 39/5 o pow. 928 m2 w obrębie 4 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Państwa Wandy i Ryszrda Manke w sprawie kupna nieruchomości i podjął decyzję o sprzedaży dz. nr 467/7 o pow. 502 m2 położonej w Kołczewie na rzecz użytkownika wieczystego.

 1. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 198/76 o pow. 843m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji letniskowej oraz usług komercyjnych i udziału w wysokości 24/53 w dz. nr 198/12 o pow. 12305 m2 stanowiącej wewnętrzną drogę dojazdową oraz udziału w wysokości 35/53 w dz. nr 198/13 o pow. 175m2 przeznaczonej na przepompownie ścieków położonych w Zastaniu za łączną kwotę 67.400,00 zł

 2. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 550/44 o pow. 1034 m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę rekreacyjną i komunikacji wewnętrznej i udziału w wysokości 6/20 w dz. nr 550/48 o pow. 4305 m2 stanowiącej drogę położonych w Domysłowie za łączną kwotę 17.810,00 zł.

 1. Burmistrz nie skorzystał z prawa pierwokupu dz. nr 550/45 o pow. 1031 m2 przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, zabudowę rekreacyjną i komunikacji wewnętrznej i udziału w wysokości 6/20 w dz. nr 550/48 o pow. 4305 m2 stanowiącej drogę położonych w Domysłowie za łączną kwotę 17.765,00 zł.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stefana Zdunka w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 15,40 m2 w obrębie 3 Wolina pod garaż do dnia 30.09.2007 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Wojtkiewicza w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 414/2 o pow. 0,76 ha w Kołczewie z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2009 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mirosława Romaniuka w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 75/2 o pow. 1000 m2 w Wisełce z przeznaczeniem na uprawę warzyw do dnia 30.09.2007 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Krzysztofa Marciniaka w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 64/2 o pow. 0,0907 ha w Skoszewie z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2011 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy ENEA S.A. w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 15,70 m2 w obrębie 3 Wolina pod garaż do dnia 30.09.2007 r.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Reginy Szymańskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 57/1, 57/3, 57/4, 58 o łącznej pow. 2,3608 ha w obrębie 5 Wolina i cz. dz. nr 1/15 o pow. 1,4354 ha w obrębie 6 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2008.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Gertrudy Łąckiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 24/29 o pow. 16 m2 w obrębie 3 Wolina pod garaż do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Bolesława Gębala w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 24/29 o pow. 15,60 m2 w obrębie 3 Wolina pod garaż do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Pesta w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 24/29 o pow. 15,70 m2 w obrębie 3 Wolina pod garaż do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Danuty Garbowskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 24/29 o pow. 225 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Genowefy Staszewskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 24/29 o pow. 145 m2 w obrębie 3 Wolina na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Danuty Cendrowicz w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 202/2 o pow. 0,0769 ha w Skoszewie na cele rolne do dnia 30.09.2011.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Symonowicz w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina pod garaż do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mieczysława Mizerskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 844 o pow. 0,591 ha w Kołczewie na cele rolne do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mieczysława Mizerskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 191 o pow. 0,86 ha w Domysłowie na cele rolne do dnia 30.09.2008.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Ryszrda Dziadek w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 50 o pow. 1,12 ha, cz dz. 49 o pow. 1,1710 ha i cz. dz. nr 47 o pow. 1,30 ha w obrębie 2 Wolina na cele rolne do dnia 30.09.2011.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Joanny Kazanowskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 202/2 o pow. 35 m2 w Skoszewie z przeznaczeniem na cele składowe do dnia 30.09.2011.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Aliny Masłowskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 250/1 o pow. 56 m2 w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem na cele handlowe do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Jana Kowalskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 18/2 o pow. 16,80 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Romualda Sadowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 238/2, cz. dz. nr 238/4, cz./ dz. nr 238/5 o łącznej pow. 1,50 ha w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2008.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Henryka Lewandowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 151/51 o pow. 400 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Adama Lipińskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/20 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż do dnia 30.09.2009.

 2. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Daniela Łysy w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 331 i cz. dz. nr 151/51 o łącznej pow. 345 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem na cele uprawy warzyw do dnia 30.09.2009.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Kazimierza Żelewskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 18/2 o pow. 19,50 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Mirosława Osowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż do dnia 30.09.2007.

Na posiedzeniu w dniu 29 września:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 63/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. - dotyczy kwoty 143.999,00 zł.

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 63a/06 w sprawie zmian w budżecie Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. i ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy i Miasta Wolin w 2006 r. - dotyczy zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 55.918,00 zł.

 1. Burmistrz podpisał list intencyjny z Telekomunikacją Polską S.A. na wykonanie informatyzacji społeczeństwa Gminy Wolin w ramach środków unijnych na lata 2007 - 2013.

 1. Burmistrz podjął decyzję o zleceniu firmie TUR-PLAST z siedzibą w Czaplinku wykonania i montażu okna do pokoju biurowego nr 204 w Urzędzie Miasta - przyszłej serwerowi za kwotę umowną w wysokości 1.227,39 zł.

 1. Burmistrz realizując listę osób uprawnionych do otrzymania lokalu mieszkalnego i socjalnego z zasobu Gminy podjął decyzję o przydzieleniu lokalu mieszkalnego w Mokrzycy Małej 11/2 Panu Markowi Rzadkowolskiemu.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Marka Pieles w sprawie przydziału lokalu i podjął decyzję o przywróceniu tytułu do najmu lokalu z zasobów gminy mieszczącego się przy ul. Sienkiewicza 30/11 w Wolinie i wyraził zgodę na zamianę w/w lokalu na lokal przy ul. Rybackiej 9/2 w Wolinie.

Na posiedzeniu w dniu 2 października:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 64/06 w sprawie specjalnego funduszu nagród z okazji Dnia Edukacji Narodowej w roku 2006 dla pracowników placówek oświatowych gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 3 października:

 1. Burmistrz wydał Zarządzenie Nr 65/06 w sprawie wysokości dodatku motywacyjnego dla dyrektorów placówek oświatowych gminy Wolin w roku szkolnym 2006/2007 na czas od dnia 01 września 2006 roku do dnia 28 luty 2007 roku.

Na posiedzeniu w dniu 4 października:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie uchwalenia programu ochrony środowiska dla Gminy Wolin.

Na posiedzeniu w dniu 6 października:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nadania nazwy urzędowej nowo powstałej ulicy w Wisełce.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie nabycia nie zabudowanej dz. nr 206/12 o pow. 410 m2 położonej w Kołczewie.

 1. Burmistrz podjął decyzję o przeznaczeniu do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego ustnego dz. nr 40/12 o pow. 591 m2, 40/23 o pow. 585 m2, 40/24 o pow. 585 m2, 40/27 o pow. 585 m2, 40/28 o pow. 585 m2położonych w obrębie 2 Wolina. Warunki przetargu:

- wadium 10 %;

- postąpienie zgodnie z przepisami;

- ogłoszenie w Urzędzie, prasie, Internecie i BIP-e.

 1. Burmistrz rozpatrzył podania Państwa: Elżbiety i Konrada Janson, Alicji i Lecha Jurys, Marii i Antoniego Kowalskich w sprawie poszerzenia drogi w Wisełce podjął decyzję, że wnioski w/w zainteresowanych zostaną rozpatrzone kompleksowo na etapie opracowywania planu zagospodarowania przestrzennego w Wisełce dla terenu obejmującego nieruchomości należące m.in. do w/w osób. W miesiącu październiku 2006 r. przewiduje się uchwalenie aktualizacji studium zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin, w świetle którego dla w/w obszaru obejmującego dz. nr 141, 142, 143, 144, 145/1, 145/2, 149, 132 będzie istniał obowiązek opracowania planu. Burmistrz polecił przekazać zainteresowanym swoją decyzję a także powiadomić ich, że po zatwierdzeniu studium Gmina niezwłocznie przystąpi do opracowania planu dla powyższego obszaru.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Zdzisława Żytniaka w sprawie parkingu w Kołczewie i podjął decyzję o przeznaczeniu na potrzeby parkingu z zasobów Gminy dz. nr 467/3 i 467/6 w Kołczewie. ponadto Gmina wystąpi o przejęcie dz. nr 467/13 w Kołczewie na której także znajduje się parking.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Marka Matonis w sprawie komunalizacji i remontu drogi i polecił poinformować zainteresowanego, że droga Zastań - Łowno oznaczona geodezyjnie jako dz. nr 49 stanowi część drogi gminnej i w związku z tym przedmiotem przejęcia do zasobu komunalnego może być tylko droga gminna w całości, co w chwili obecnej nie jest możliwe, ponieważ Gmina nie posiada przygotowanej dokumentacji do komunalizacji. Istniejące na drodze nierówności zostaną wyrównane tłuczniem.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Zakładu Energetycznego Szczecin - Oświetlenie Ulic Sp. zo.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Ku Słońcu 34 zgody na lokalizację inwestycji i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na ułożenie kabla energetycznego na dz. nr 467/6 w Kołczewie w odległości 0,5 m od granicy dz. nr 467/5 i 467/3. Po ułożeniu kabla inwestor ma przywrócić teren do stanu pierwotnego.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Biura Projektów - Eugeniusz Brzostek z siedzibą w Wysokiej Kamieńskiej przy ul. Spółdzielczej 26 w sprawie budowy energetycznej sieci kablowej i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na ułożenie kabla energetycznego na dz. nr 213/10 w Kołczewie w odległości 0,5 m od granicy z sąsiednimi dz. od nr 213/6 do nr 213/9. Po ułożeniu kabla wykonawca ma przywrócić teren do stanu pierwotnego.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Lecha Ziółkowskiego w sprawie zamiany nieruchomości i podjął decyzję, że podanie zainteresowanego zostanie rozpatrzone kompleksowo po wydzieleniu terenu przewidzianego pod drogę z dz. nr 164. Nabycie przez Gminę gruntów pod drogę może nastąpić na zasadzie wykupu lub zamiany na inny teren.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek Polskich Kolei Państwowych - Oddział Gospodarowania Nieruchomościami z siedzibą w Szczecinie przy ul. 3 Maja 22 w sprawie przejęcia przez Gminę nieruchomości i podjął decyzję odmowną w tej sprawie z uwagi na to, że Gmina nie jest zainteresowana przejęciem dz. nr 113/4 w Dobropolu, ponieważ teren ten stanowi wyłącznie drogę dojazdową do obiektów PKP.

 1. Burmistrz rozpatrzył wniosek firmy Usługi Geodezyjne i Kartograficzne „GEOBUD” S.C. z siedzibą w Świnoujściu przy ul. Wyspiańskiego 35 c w sprawie nienaliczania odsetek i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na odstąpienie od naliczania odsetek z tytułu nieterminowego wykonania prac geodezyjnych podziału dz. nr 204 i 205 w Łuskowie, dz. nr 135/9 w Wisełce, dz. nr 397/4 w Dargobądzu z uwagi na to, że opóźnienia nastąpiły nie z winy wykonawcy.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Arkadiusza Harłukowicza w sprawie zmiany umowy dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na dopisanie do umowy nr 88 Krzysztofa Harłukowicza dotyczącej dzierżawy cz. dz. nr 24/28 o pow. 17,55 m2 w obrębie 3 Wolina w związku z darowizną udziału 1/2 w garażu przez zainteresowanego na rzecz brata Krzysztofa Harłukowicza. Burmistrz polecił dokonać zmiany protokołu uzgodnień z dnia 18.08.2006 r. dotyczącego oddania w użytkowanie wieczyste udziału w dz. nr 24/28 związanego z garażem poprzez dopisanie Pana Krzysztofa Harłukowicza.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu ustnego na sprzedaż n/w nieruchomości na warunkach jak w ostatnim przetargui:

- dz. nr 177 o pow. 1111 m2 w Kołczeiwie - III przetarg;

- dz. nr 10/11 o pow. 573 m2 w obrębie 6 Wolina - III przetarg;

- dz. nr 512/4 o pow. 1006 m2 , dz, nr 512/5 o pow. 1291 m2 ,dz. nr 512/6 o pow. 1462 m2 w Ładzinie - VI przetarg;

- dz. nr 371/13 o pow. 0,0630 ha w Dargobądzu - VI przetarg;

- dz. nr 268/9 o pow. 1836 m2 w obrębie 4 Wolina - VI przetarg.

 1. Burmistrz podjął decyzję o ogłoszeniu kolejnego przetargu - III na sprzedaż dz. nr 251/6 i od nr 251/11 do nr 251/21 w obrębie 4 Wolina pod garaże na warunkach jak w ostatnim przetargu.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stanisława Kliszewskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Barbary Jusza zam. w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 300 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw do dnia 30.09.2009.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Lecha Ziółkowskiego w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy dz. nr 73 o pow. 0,3584 ha w Wisełce z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2007, dz. nr 204/26 o pow. 5,90665 w Kołczewie z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2009, dz. nr 852/2 o pow. 2,8606 ha w Kołczewie z przeznaczeniem na cele rolne do dnia 30.09.2007. W umowie dzierżawy dz. nr 204/26 w Kołczewie zawrzeć klauzulę, że dzierżawca udostępni nieodpłatnie teren jako dojście ogólnodostępne do jeziora.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pana Stanisława Grycz w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/29 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Franciszki Kozłowskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 64 o pow. 3295,50 m2 w obrębie 4 Wolina z przeznaczeniem pod uprawę warzyw do dnia 30.09.2007.

 1. Burmistrz rozpatrzył podanie Pani Zofii Sokołowskiej w sprawie przedłużenia dzierżawy i podjął decyzję o wyrażeniu zgody na przedłużenie umowy dzierżawy cz. dz. nr 24/20 o pow. 21 m2 w obrębie 3 Wolina z przeznaczeniem pod garaż do dnia 30.09.2009.

Na posiedzeniu w dniu 10 października:

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie uchwalenia zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wolin”.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin Wolin - dot. dz. nr 29/1, 30, 31/1, 195/1, 195/2, 195/3, 195/4, 195/39, 195/49.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Zastań, gm. Wolin dot. dz. nr 187, 191/2, 191/1, 74.

 1. Burmistrz przygotował projekt uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Wisełka gm. Wolin dot. dz. od nr 223/1 do nr 223/33 i części dz. nr 228.

18

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Krzysztof Konieczny 27-10-2006 15:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-10-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-10-2006 15:07