Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 31 marca 2020r. została wydana decyzja nr 3/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: a) przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na terenie części działek ewidencyjnych nr: 250/1; 251; 252/1; 255; 256/2; 257/1 obręb Recław; Nr: 11/1; 11/2; 11/3; 12/1; 13/1 obręb Piaski; Nr: 1; 2/2; 3/2; 4/2; 5/6; 6/2; 7/2; 8/2; 10/2; 12/2; 14/2; 16/2; 19/2; 21/2; 23/2; 23/1; 65/1; 54/2; 53/2; 53/3; 50/2; 46/6; 45/6; 44/2; 43/4; 38/11; 38/5; 38/9; 38/7; 37/3; 35/3; 34/4 obręb Troszyn; Nr:512/4; 513/3; 174; 169/2; 170/2; 171; 176/2 obręb Troszynek; Nr: 245; 516/31; 516/33; 516/29; 244/2; 515/2 obręb Dobropole; Nr: 244; 519 obręb Ostromice; Nr: 63; 61/3; 46; 59; 40/3; 518/3; 33/4 obręb Strzegowo. b) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 515/2 obręb Dobropole, nr 244, 519 obręb Ostromice, nr 63 obręb Strzegowo, w celu usunięcia kolizji linii 15 kV z linią 110 kV; c) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 65/1; 53/1; 54/2; 54/1; 55/2 obręb Troszyn, w celu usunięcia kolizji linii 0,4 kV z linią 110 kV, gmina Wolin. 2020-04-02 11:35
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 31 marca 2020r. została wydana decyzja nr 4/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie - przełożeniu - rozdzielczej sieci wodociągowej wybudowanej na działkach na 186/2, 182/1 i 193 na teren działki nr 185/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Recław, gmina Wolin. 2020-04-02 11:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 31 marca 2020r. została wydana decyzja nr 5/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn 90PE na terenie działek nr 239/7, 215/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin i na terenie nr 40/33 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2020-04-02 11:34
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Pani Marianny Jagielskiej ? Chruszcz, CH2 ARCHITEKCI SP. z o.o. Sp. K., al. Papieża Jana Pawła II 28/7, 70-454 Szczecin, działającej z upoważnienia Gminy Wolin, w dniu 09 marca 2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na zmianie sposobu użytkowania wraz z przebudową fragmentu budynku przedszkola z przeznaczeniem na żłobka na terenie działek nr 33/2, 32/2, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2020-03-27 14:45
dokument Wolin, dnia 25 marca 2020 r. OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że dnia 25 marca 2020r. została wydana decyzja nr 2/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gmina Wolin. 2020-03-27 07:53
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 293) zawiadamiam, że na wniosek Pana Maksyma Nowaczyka, Kierownika Referatu Budownictwa, Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Wolinie, w dniu 18 lutego 2020r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie schodów kompozytowych dwuzabiegowych ze spocznikiem na terenie działki nr 129/2, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 3 miasta Wolin. 2020-03-20 13:32
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOLINA o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenów położonych w obrębie ewidencyjnym Zagórze i Skoszewo. Na podstawie art. 17 pkt. 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 293] oraz art. 39 ust. 1 pkt. 3, art. 40 pkt. 1 i 2, art. 42 pkt. 1, art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283] 2020-03-18 13:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2020.AS z dnia 13.03.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ew. 26, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2020-03-16 08:24
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.1.2020.AS z dnia 13.03.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1MW na działce o nr ew. 26, w obrębie Jarzębowo w gminie Wolin. 2020-03-16 08:21
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku skierowane do osób fizycznych będących stronami postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. 2020-03-05 13:39
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.3.2020.AS z dnia 04.03.2020 roku o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu nawodnienia upraw w Uninie na działkach nr 7/71, 7/72 (obręb Unin) i 113/3 (Obręb Darzowice), polegającego na melioracji terenów znajdujących się na obszarze objętym formami ochrony przyrody, tj. nawadnianie pól uprawnych znajdujących się na terenie Natura 2000 za pomocą projektowanej instalacji do nawodnień melioracyjnych, na nieruchomości położonych na działkach o nr ew. 7/71, 7/72, 17, 24, 18/65, 18/71, 18/82, 18/176, 18/177, 18/179 w obr. Unin oraz nr 113/3 w obr. Darzowice w gminie Wolin. 2020-03-05 13:37
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pani Grażyny Jankowskiej, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu polietylenowego średniego ciśnienia dn63PE na terenie działki nr 105 położonej w obrębie ewidencyjnym Koniewo, gmina Wolin. 2020-02-27 09:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pani Alicji Potiechin, Pracownia Projektowa ?PROGAZ-PP? z siedzibą przy ul. Narutowicza 13a/1, 70-240 Szczecin, działającej jako pełnomocnik Polskiej Spółki Gazowniczej z siedzibą przy ul. W. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie gazociągu niskiego ciśnienia dn90PE na terenie działek nr: 239/7, 215/4 położonych w obrębie ewidencyjnym nr 4 miasta Wolin i na terenie działki nr 40/33 położonej w obrębie ewidencyjnym nr 2 miasta Wolin. 2020-02-27 09:20
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2018r., poz. 1945 z późniejszymi zmianami) zawiadamiam, że dnia 6 lutego 2020r. na wniosek Pana Przemysława Puchty, ELTEL Networks Energetyka S.A. z siedzibą w Gutkowie 81D, 11-041 Olsztyn, działającego jako pełnomocnik ENEA Operator Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Strzeszyńskiej 58, 60-479 Poznań, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na: a) przebudowie elektroenergetycznej linii napowietrznej 110 kV Golczewo - Recław na terenie części działek ewidencyjnych nr: 250/1; 251; 252/1; 255; 256/2; 257/1 obręb Recław; nr: 11/1; 11/2; 11/3; 12/1; 13/1 obręb Piaski; nr 1; 2/2; 3/2; 4/2; 5/6; 6/2; 7/2; 8/2; 10/2; 12/2; 14/2; 16/2; 19/2; 21/2; 23/2; 23/1; 65/1; 54/2; 53/2; 53/3; 50/2; 46/6; 45/6; 44/2; 43/4; 38/11; 38/5; 38/9; 38/7; 37/3; 35/3; 34/4 obręb Troszyn; nr: 512/4; 513/3; 174; 169/2; 170/2; 171; 176/2 obręb Troszynek; nr: 245; 516/31; 516/33; 516/29; 244/2; 515/2 obręb Dobropole; nr: 244; 519 obręb Ostromice; nr: 63; 61/3; 46; 59; 40/3; 518/3; 33/4 obręb Strzegowo, b) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 15kV na terenie części działek ewidencyjnych nr 515/2 obręb Dobropole, nr 244, 519 obręb Ostromice, nr 63 obręb Strzegowo, w celu usunięcia kolizji linii 15 kV z linią 110 kV; c) budowie napowietrzno-kablowej linii elektroenergetycznej 0,4kV na terenie części działek ewidencyjnych nr: 65/1; 53/1; 54/2; 54/1; 55/2 obręb Troszyn, w celu usunięcia kolizji linii 0,4 kV z linią 110 kV, gmina Wolin. 2020-02-27 09:19
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA WOLINA o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław. Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym [t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami] oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 03 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko [t.j. Dz. U. 2018r., poz. 2081 z późniejszymi zmianami] zawiadamiam - o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wolin dla terenu położonego w obrębie ewidencyjnym Recław, opracowywanego w oparciu o Uchwałę nr XX/185/20 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 31 stycznia 2020 r. 2020-02-17 10:54
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.8.2019.AS z dnia 15.01.2020 roku o kolejnych czynnościach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 3 położonej na działce nr 189/13 w obrębie Dargobądz w gminie Wolin. 2020-01-16 09:51
dokument Obwieszczenie Burmistrza Wolina znak BIO.6220.9.2019.AS z dnia 14.01.2020 roku o kolejnych czynnościach w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu studni głębinowej Nr 1A położonej na działce nr 185/2 w obrębie Recław w gminie Wolin. 2020-01-15 09:32