Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Wolinie
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

INFORMACJA o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 18.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r.


Znak: OAS.523.1.2019.AM Wolin dn, 31.10.2019 r.

Informacja

o wynikach konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, przeprowadzonych w terminie od dnia 18.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r.

Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) oraz zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Burmistrz Wolina zaprosił organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Wolin do konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, w terminie od dnia 18.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r.

Ogłoszenie w przedmiotowej sprawie podano do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem www.bip.wolin.pl oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Treść projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok dostępna była na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wolinie pod adresem: www.bip.wolin.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Za przeprowadzenie konsultacji przedmiotowego projektu uchwały odpowiedzialny był Referat Organizacyjno - Administracyjny i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Wolinie.

Zgodnie z treścią ogłoszenia konsultacje były przeprowadzone z wykorzystaniem jednej z form określonych w uchwale Nr LXXVI/738/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, tj. umożliwienie wyrażenia pisemnej opinii w sprawie będącej przedmiotem konsultacji.

Uprawnieni do reprezentacji przedstawiciele organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r., poz. 688 z późn. zm.) mogli składać pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały Rady Miejskiej w Wolinie w sprawie programu współpracy Gminy Wolin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Wolinie, pokój nr 12, w nieprzekraczalnym terminie od 18.10.2019 r. do dnia 29.10.2019 r.

W terminie konsultacji nie wpłynęły żadne pisemne opinie dotyczące konsultowanego projektu uchwały.

Burmistrz Wolina

Ewa Grzybowska

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Anna Michalska 31-10-2019 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2019
Ostatnia aktualizacja: - 31-10-2019 12:03