herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.55.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wolin przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą nr III/16/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 7, położonego przy ulicy Henryka Sienkiewicza 8 w Wolinie.