herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.59.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LXXVI/729/10 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 16 września 2010 roku oraz Zarządzeniem nr 51/19 Burmistrza Wolina z dnia 12 lutego 2019 roku dz. nr 164/30 o pow. 808 m?, dz. nr 164/34 pow. 48 m? obręb Wolin 3