herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.53.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr LII/676/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 27 lipca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza nr 127/18 z dnia 31 października 2018 roku dz. 210/4 pow. 2053 m? obręb Dargobądz