herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.44.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do zbycia zgodnie z uchwałą Nr XXVII/228/08 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 30 kwietnia 2008 roku oraz Zarządzeniem nr 46/19 Burmistrza Wolina z dnia 01 lutego 2019 r. dz. 70/2 pow. 12654 m?, dz. 71/2 pow. 3530 m? obręb Wolin 5