herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.37.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku. cz. dz. 61/29 pow. 1170 m? i cz. dz. 61/8 pow. 330 m? obręb 4 Wolin