herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.27.2019.ŻK Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 196/5 o pow. 800 m? obręb Kołczewo