herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.25.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku cz. dz. 90/9 o pow. 10 m? obręb Wisełka