herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.22.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 roku dz. 132 o pow. 0,5544 ha, dz. 133 o pow. 0,5270 ha obręb Kołczewo