herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.20.2019.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr III/31/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 20 grudnia 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina nr 152/18 z dnia 14 grudnia 2018 r. dz. 67/4 o pow. 1,2183 ha obręb Wolin 5