herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.292.2018.ŻK W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z art. 35 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. 286/20 pow. 160 m? obręb 3 Wolin