herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.285.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Nr 134/2017 z dnia 9 listopada 2017 roku cz. 28/2 o pow. 961 m?, a także znajdujących się na niej budynków o łącznej pow. 95,35 m? obręb Domysłów