herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.278.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LVI/725/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. dz. nr 438/9 o pw. 22 m2, dz. nr 438/10 o pow. 22 m2, dz. nr 438/11 o pow. 22 m2, dz. nr 438/13 o pow. 18 m2 dz. nr 438/14 o pow. 22 m2, dz. nr 438/15 o pow. 22 m2 dz. nr 438/16 o pow. 22 m2 dz. nr 438/17 o pow. 22 m2, cz. 438/18 o pow. 180 m? obręb Kołczewo