herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.276.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/716/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 61/29 pow. 2.060 m? i cz. dz. 61/38 pow. 1.490 m? obręb 4 Wolin