herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.250.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/713/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. nr 244/3 pow. 0,6387 ha i dz. nr 244/2 pow. 8,2431 ha obręb Wolin 4