herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.252.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LVI/734/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r oraz z Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku dz. 247/4 pow. 0,4123 ha obręb Kołczewo