herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.254.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą nr LVI/712/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. dz. nr 78 pow. 0,8529 ha obręb 5 Wolin