herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.258.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/721/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku. oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. 88 pow. 3,9680 ha i cz. 87 pow. 2,27 ha obręb Wolin 2