herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.262.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/711/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 r. oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. cz. dz. Nr 151/51 pow. 10.079 m? i dz. Nr 331 pow. 345 m? obręb Wolin 3