herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.268.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/708/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku. część działki 24/20 pow. 32m? obręb 3 Wolin