herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.269.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/724/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz z Zarządzeniem Burmistrza Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku część działki 121/8 o pow. 503 m? obręb 4 Wolin