herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

OAS.0050.270.2018.JL W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z uchwałą Nr LVI/719/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 9 listopada 2018 roku oraz Zarządzenia Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 roku cz. dz. 250/1 pow. 0,29 m? obręb Wolin 4