herb BIP - Urząd Miejski w Wolinie

www.gminawolin.pl

W Y K A Z Burmistrz Wolina podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy, przeznaczonej do dzierżawy zgodnie z Uchwałą nr LI/668/18 Rady Miejskiej w Wolinie z dnia 29 czerwca 2018 roku oraz Zarządzeniem Burmistrza Wolina Nr 4/18 z dnia 8 stycznia 2018 r. część działki nr 58/22 o pow. 685 m? obręb 3Wolin